Obslista exkursionen till Skåne
11-13 september 2015

Skövde Fågelklubb
och
Falbygdens Fågelklubb

 

Knölsvan
Sädgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Gravand
Bläsand
Snatterand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Skedand
Brunand
Vigg
Ejder
Sjöorre
Knipa
Småskrake
Fasan
Smådopping
Skäggdopping
Storskarv
Gråhäger
Vit stork
Bivråk
Röd glada
Havsörn
Brun kärrhök
Blå kärrhök
Stäpphök
Sparvhök
Ormvråk
Kungsörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Stenfalk
Pilgrimsfalk
Vattenrall
Sothöna
Trana
Strandskata
Skärfläcka
Större strandpipare
Ljungpipare
Kustpipare
Tofsvipa
Kustsnäppa
Sandlöpare
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Myrspov
Storspov
Rödbena
Gluttsnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Roskarl
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut
Gråtrut
Havstrut
Kentsk tärna
Småtärna
Tamduva
Skogsduva
Ringduva
Turkduva
Tornseglare
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla
Forsärla
Sädesärla
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Rödstjärt
Stenskvätta
Koltrast
Björktrast
Svarthätta
Gransångare
Lövsångare
Kungsfågel
Grå flugsnappare
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Grönfink
Steglits
Grönsiska
Hämpling
Gulsparv
Sävsparv