Artlista, ÖLAND  13-15 oktober 2017

Knölsvan

Sångsvan

Mindre sångsvan

Bläsgås

Grågås

Prutgås

Vitkindadgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Smålom

Storlom

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Rödglada

Havsörn

Blåkärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Sothöna

Trana

Strandskata

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Sandlöpare

Kärrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Myrspov

Storspov

Skrattmås

Fiskmås

Silltrut

Gråtrut

Havstrut

Tordmule

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Jorduggla

Gröngöling

Större hackspett

Sånglärka

Berglärka

Ladusvala

Hussvala

Ängspiplärka

Skärpiplärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Svart rödstjärt

Stenskvätta

Koltrast

Björktrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Svarthätta

Gransångare

(Gransångare underart tristis)

Lövsångare

Kungsfågel

Mindre Flugsnappare

Stjärtmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Varfågel

Nötskrika

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Domherre

Snösparv

Sävsparv

Prärielöpare

(107 arter)