ARTLISTA
Skåneresa den 9-11 februari 2018
 

Knölsvan
Sångsvan
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås
Rostand
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Svartand
Brunand
Vigg
Bergand
Ringand
Rödhuvad dykand

Ejder
Alfågel
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake
Småskrake
Storskrake
Rapphöna
Fasan
Storlom
Smålom
Smådopping
Skäggdopping
Storskarv
Gråhäger
Vit Stork
Röd glada
Havsörn
Blå kärrhök
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk
Fjällvråk
Kungsörn
Tornfalk
Pilgrimsfalk
Rörhöna
Sothöna
Trana
Strandskata
Tofsvipa
Större gulbena
Storspov
Skrattmås
Fiskmås
Gråtrut
Kaspisk trut
Havstrut
Tobisgrissla
Tamduva
Ringduva
Skogsduva
Turkduva
Gröngöling
Spillkråka
Större hackspett
Sånglärka
Ängspiplärka
Skärpiplärka
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv
Rödhake
Svart rödstjärt
Ringtrast
Koltrast
Björktrast
Taltrast
Rödvingetrast
Bergstajgasångare
Kungsfågel
Skäggmes
Stjärtmes
Entita
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Varfågel
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bergfink
Grönfink
Vinterhämpling
Gråsiska
Mindre korsnäbb
Domherre
Stenknäck
Gulsparv
Kornsparv