Artlista för Hallandsresan den 1 maj 2022, sammanställd av Erik Tornberger.

Läs och njut!

Knölsvan

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Rödhalsad gås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Årta

Skedand

Vigg

Ejder

Sjöorre

Knipa

Småskrake

Rapphöna

Fasan

Storlom

Gråhakedopping

Storskarv

Gråhäger

Röd glada

Brun kärrhök

Ormvråk

Fiskgjuse

Tornfalk

Sothöna

 

Trana

Strandskata

Skärfläcka

Mindre strandpipare

Större strandpipare

Tofsvipa

Brushane

Enkelbeckasin

Storspov

Rödbena

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Grönbena

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Silltrut

Havstrut

Fisktärna

Kentsktärna

Tamduva

Ringduva

Sånglärka

Ängspiplärka

Ladusvala

Hussvala

Gulärla

Backsvala

Sädesärla

Vitstjärnig blåhake

 

Svarthakad buskskvätta

Koltrast

Björktrast

Sävsångare

Ärtsångare

Gransångare

Lövsångare

Skäggmes

Blåmes

Talgoxe

Skata

Kaja

Gråkråka

Råka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Steglits

Hämpling