ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JULI 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-07-31 Svarthakedopping 2 ad, 1 juv damm Fredriksberg, Skörstorp LFr
  Blå kärrhök 1 hane Näs LFr
 
  2005-07-28 Lärkfalk 1 V. p-plats Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Gluttsnäppa 4 Marjarpsdammen LFr
  Stjärtand 1 Marjarpsdammen LFr
 
  2005-07-27 Smaln. simsnäppa 2 kanalerna vid Marjarpsdammen IH
 
  2005-07-24 Smådopping 1 ad + 4 juv damm N. Ståltorp Ugglum LFr
  Rörhöna 1 ad + 2 juv damm N. Ståltorp Ugglum LFr
  Skogsduva 1 damm N. Ståltorp Ugglum LFr
  Gröngöling 4  (kull) mellan Gökhem och Torpa LFr
 
  2005-07-22 Kärrsnäppa 5 mot söder, Trandansen, Bjurum LS
  Grönbena 4 mot söder, Trandansen, Bjurum LS
  M. strandpipare 1 rast. Trandansen, Bjurum LS
  Kejsargås 1 Trandansen, Bjurum LS
  Röd glada 1 Mönarp LFr
  Skogssnäppa 1 varnande Kaffedammen LFr
  Bivråk 1 Vartofta LFr
  Svarthakedopping 3 ad + 3 juv "dammen i Åsarp" LFr
  Rörhöna 1 ad + 1 juv "dammen i Åsarp" LFr
  Brun kärrhök 1 hona
varnande
Orreholmens kalkbrott LFr
  Bivråk 1 Ekehagen IH
 
  2005-07-21 Smådopping 1 Marjarpsdammen LFr
 
  2005-07-20 Brun kärrhök 1 hane
varnande
dammen Nya Dala LFr
  Lärkfalk 1 dammen Nya Dala LFr
 
  2005-07-19 Spovsnäppa 3 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Kärrsnäppa 7 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Svartsnäppa 3 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Skogssnäppa 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Gluttsnäppa 2 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Fjällgås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Myrspov 1 översträck. Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Småspov 1 översträck. Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Kustpipare minst 1 översträck. Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Lärkfalk 1 förbiflyg. Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  tillsammans med grågäss: Stripgås 1 utanför Dagsnäs ÅAb,ILA
  tillsammans med grågäss: Vitkindad gås 1 utanför Dagsnäs ÅAb,ILA
  tillsammans med grågäss: Kejsargås 1 utanför Dagsnäs ÅAb,ILA
  Svarthakedopping 1 ad + 2 juv Barnasjön LFr
 
 
  2005-07-19 Kustsnäppa 1 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  kl 09.00 Fjällgås 1 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Silvertärna 1 ad
på sydsträck
Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Skogsduva 1 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
 
  2005-07-18 Gräshoppsångare 5 Sköttning ÅAb,ILA
  Gräshoppsångare 1 1 km S. Rogestorp ÅAb,ILA
  Flodsångare 1 1 km S. Rogestorp ÅAb,ILA
  Gräshoppsångare 1 Mönarp ÅAb,ILA
  Gräshoppsångare 1 Hulesjön ÅAb,ILA
  Smådopping 1 Marjarpsdammen JoG
  M. strandpipare 5-6 par
häckande
Uddagårdens kalkbrott JoG
  Bivråk 1 Årydskvarn, Ätran IH
  natt mot
  2005-07-18 Nattskärra flera Rösjö mosse JoG
  Grönbena varnande Rösjö mosse JoG
 
  2005-07-17 Fjällgås 1 ad Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Svartsnäppa 3 ad, 5 juv Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Mosnäppa 2 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Drillsnäppa 4 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Stripgås 1 ad Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Smådopping 1 ad Agnestadsjön LS
  Gråhakedopping 1 ad Agnestadsjön LS
  Svarthakedopping 2 ad Agnestadsjön LS
  Skogssnäppa 5 Agnestadsjön LS
  Gulärla 1 ev. 2 häckn. Agnestadsjön LS
  Rödbena 1 Agnestadsjön LS
  Sothöna flera kullar Agnestadsjön LS
  Bivråk 1 spelflykt över Naglarp LS
  Fiskgjuse 1 Mönarp LS
  Ormvråk 4 Mönarp LS
  Storspov 2 Mönarp LS
  Svarthakedopping 4 juv "Vattenpussen" LS
  Pilgrimsfalk 1 hona Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
  Flodsångare 1 Hulesjön JoG
  Flodsångare 1 Långholmen JoG
 
  2005-07-17 Kornknarr 1 Friggeråker JoG
  morgon Kornknarr 1 Ållebergs änne JoG
 
  2005-07-16 Fiskmås 50 Falköpings flygplats LS
  Spovsnäppa 1 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Mosnäppa 1 Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  Stripgås 1 ad Trandansen/Vadboden, Bjurum LS
  M. strandpipare 2 kullar Tomtens kalkbrott JoG
  Fiskmås 130 Odensberg JoG
  Silltrut (L. graellsii) 1 ad Odensberg JoG
 
  2005-07-14 Orre 2 hanar Skåpelången, Fivlered IH
 
  2005-07-12 M. strandpipare 2 Djupadalen-Stenåsen, Dala LS
  Svartsnäppa 1 Djupadalen-Stenåsen, Dala LS
  Gluttsnäppa 2 Djupadalen-Stenåsen, Dala LS
  Grönbena 3 Djupadalen-Stenåsen, Dala LS
  Brun kärrhök 1 hane Djupadalen-Stenåsen, Dala LS
  Lärkfalk 2 + 1 Djupadalen-Stenåsen, Dala LS
 
  2005-07-11 Tjäder 1 hona Drottensäng, Fivlered IH
 
  2005-07-10 Röd glada 1 Mönarp LS
  Brun kärrhök 1 Mönarp LS
  Ormvråk 5 Mönarp LS
  Ljungpipare 2 Mönarp LS
  Tofsvipa 41 Mönarp LS
  Röd glada 1 över Mönarps gård IH
 
 
  2005-07-09 Smådopping 1 hörd Agnestadsjön IH
  Brun kärrhök 1 jagande Marjarpsdammen IH
  Hornuggla 1 kull Snösbäcks ruin IH
 
  2005-07-08 natt Kornknarr 4 Rogestorp - Sköttning IH
  Gräshoppsångare 11 sjung. mellan Hulesjön och Horsö IH
 
  2005-07-06 Röd glada 1 över (strax norr om) Storegården, Odensberg BD,SD
  Rapphöna 2 Sotekullen, Karleby LS
  Bivråk 2 över Kråks skjutfält IH
 
  2005-07-03 Kejsargås 1 Vadboden, Bjurum UC,IC
  Röd glada 3 över Slöta by SK, gm LS
 
  2005-07-01/02 Nattskärra 4 hörda
2 sedda
Vretens skjutfält FFK:
ÅAb, mfl
  Nattskärra 5 hörda
2 sedda
Borgunda socken ÅAb,ILA,AL
  Hornuggla 1 kull infart till Åkarp, Valtorp ÅAb,ILA,AL
 
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BH Bengt Hellberg
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
Jo Jolina
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LoS Lovisa Sundh
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SK Stig Karlsson
SOG Sven-Olof Gren
Str "Strövarna"
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson