KONTAKTPERSONER
   
TELEFON
 
Åke Abrahamsson ordförande 0515-72 60 42 ake.p.abrahamsson@fagelklubben.se
Lennart Friggeråker kassör 070-343 28 24
0515-101 11
friggeraker@gmail.com
Susanne Wieland sekreterare 0706-814 312
Anita Ljungström       styrelse
rapportmottagare
0515-800 78 ljungstrom.051580078@telia.com
   
Håkan Fridner styrelse 0515-20 22 29
Kenneth Mörk styrelse 070-25 78 123
Thomas Asp styrelse  
Jan Johansson styrelse 070-321 32 24
Evert Arnoldsson styrelse  
Rolf Andersson styrelse  
   
Mari Friberg hemsida 070-321 32 16 admin@fagelklubben.se
Albin Thorsson Svalan-admin.   obsar@fagelklubben.se

 

WEBADRESS
www.fagelklubben.se
 

E-POST
info@fagelklubben.se 
   


  
MEDLEMSAVGIFTER
 

 

Ordinarie medlem 100 kr    
Ungdom under 16 år 50 kr
Familj
(inkl.barn under 18 år)
150 kr
PLUSGIRO
32 15 79-5 
 

 
 

Vill du fråga om något eller vill bli medlem i klubben
så kan du maila på denna mailadress: info@fagelklubben.se

 
 
POSTADRESS
Falbygdens Fågelklubb
c/o Lennart Friggeråker
Prästgården 
Friggeråker
521 96 Falköping
 
KLUBBLOKAL
Wetterlinsgat. 23A , Falköping