AGNESTADSJÖN  

 
Agnestadsjön 16 Juli 2007
Foto: Petter Friberg
 
Agnestadsjön är egentligen en damm!
Den grävdes av markägaren 1992 med stöd från kommun och länsstyrelse.
Dammen ligger bland åkrarna några hundra meter sydost om Falköping, mellan stan och Agnestads gård. Man går lämpligast ner mot sjön på grusvägen mot Ålleberg (parkering vid köpcentret). Ett stenröse med syrénbuskage ger bra överblick. Det finns även ett fågeltorn vid dammens östsida.

De första åren fanns det gott om både häckande och rastande fåglar kring dammen. Bland annat har skedand, årta, strandskata och mindre strandpipare häckat, Många arter rastande vadare kunde ses, och stora flockar av fröätande småfåglar kunde ser höst och vinter.
På senare år har fågellivet varit fattigare, kanske på grund av igenväxningen av stränderna och ogräsmarkerna. Fortfarande kan dock svarthakedopping, vigg, sothöna, knölsvan och flera andra arter ses i sjön sommartid, vartill kommer ytterligare andarter höst och vår.
På eftersommaren håller flera bruna kärrhökar och ormvråkar till runt stränderna. Man kan också se stora flockar av måsfåglar: gråtrut, skrattmås och enstaka sill- och havstrutar.
 
Tillbaka till kartan.