ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
30/4 Svartsnäppa Vadboden, Bjurum MF,JJ
29/4 Varfågel Wrågården, Friggeråker LFr
28/4 Småskrake 1 par Sjötorpasjön ÅAb
27/4 Buskskvätta 4 Ållebergs platå LS
Rödstjärt 1 hane Ållebergs platå LS
Ljungpipare 19 Mönarp LS
Ljungpipare 75 Synnerål, Luttra LS
Björktrast 2000 Viken LS
26/4 Ängspiplärka >200 str./rast. Gökhem MF,JJ
Skogssnäppa 2 str. Gökhem MF,JJ
Ringtrast 8-10 åkrar S. slalombacken, Falköping LS
Gråhakedopping 1 Agnestadsjön EL
25/4 Sv/v flugsnappare 1 honf. Ji-We, Bangatan Falköping MF
Alfågel 3 hanar
2 honor
Sjötorpasjön UC
Blå kärrhök 1 hane Sjötorpasjön UC
Brun kärrhök 2 hanar Sjötorpasjön UC
Fiskgjuse 1 Sjötorpasjön UC
Gulärla 2 Sjötorpasjön UC
Drillsnäppa 5 Sjötorpasjön UC
Gråhäger 5 Sjötorpasjön UC
23/4 Sv/v flugsnappare 1 hane Odensberg UC,IC
22/4 Hornuggla 1 spel.  V. om Jälabron, Mönarp LS
21/4 Rörhöna 1 Alebäckasjön, Dala LS
Kricka 2 (1 par) Alebäckasjön, Dala LS
M. hackspett 2 (trummande) Larsabo, Borgunda LS
Vanlig groda flera spelande Larsabo, Borgunda LS
Åkergroda flera spelande Larsabo, Borgunda LS
Gransångare 1 hörd p-plats motionscentralen, Mösseberg TJ
Salskrake 2 Sjötorpasjön EL
Stenskvätta 1 PA:s EL
20/4 Lövsångare 1 Mossvägen, Falköping TJ
Hämpling 1 Mossvägen, Falköping TJ
Storskarv 1 Hulesjön TJ
Fjällvråk 3 Mönarp LS
Ljungpipare 2 (1 par) strax S. om Mårby LS
Skedand 12-15 Fågeludden-Pagoden, Hornborgasjön LS
Svarthalsad dopping 2 Agnestadsjön ÅAb
Gråhakedopping 1 Agnestadsjön ÅAb
Havstrut 11 Hulesjön ÅAb
Trana 1 par Sjötorpasjön JDa
Sångsvan 1 par Sjötorpasjön JDa
Knölsvan 11 Sjötorpasjön JDa
Kanadagås 7 Sjötorpasjön JDa
Grågås 3 Sjötorpasjön JDa
Knipa 26 Sjötorpasjön JDa
Skäggdopping 12 Sjötorpasjön JDa
Vigg 2 Sjötorpasjön JDa
Rödvingetrast sjung. Sjötorpasjön JDa
Skrattmås 10 Sjötorpasjön JDa
Sothöna 2 Sjötorpasjön JDa
Gråhäger 1 Sjötorpasjön JDa
Gräsand 5 Sjötorpasjön JDa
Kricka 3 Sjötorpasjön JDa
Svarthalsad dopping 2 Agnestadsjön EL
Svarthakedopping >3 Agnestadsjön EL
Strandskata 1 Agnestadsjön EL
Rödbena 3 Agnestadsjön EL
19/4 Storskarv 1 Hulesjön TJ
Stjärtand 10 Trandansen, Bjurum ÅAb
Skedand 3 Trandansen, Bjurum ÅAb
Salskrake 2 Trandansen, Bjurum ÅAb
Kricka 605 Trandansen, Bjurum ÅAb
Bläsand 174 Trandansen, Bjurum ÅAb
Bläsgås 2 Trandansen, Bjurum ÅAb
Gråhakedopping 8 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
Rödbena 3 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
Enkelbeckasin 4 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
Svarthakedopping 2 Fågeludden, Hornborgasjön JDa
Rödbena 1 Fågeludden, Hornborgasjön JDa
Skedand 1 par Fågeludden, Hornborgasjön JDa
Snatterand 2 par Fågeludden, Hornborgasjön JDa
Svarthalsad dopping 1 par Fågeludden, Hornborgasjön JDa
Fiskgjuse 3 Fågeludden, Hornborgasjön JDa
Rördrom 1 tutande Fågeludden, Hornborgasjön JDa
18/4 Ljungpipare 12 Mönarp MF,JJ
Fjällvråk 1 Mönarp MF,JJ
Skogssnäppa 2 bron Mönarp->Jäla MF,JJ
Stenfalk 1 hona Uddagårdsjärnvägen - väg 46 JJ
Hussvala 3 Sjötorpasjön ÅAb
Svarthakedopping 2 dammen G:a Göteborgsvägen ÅAb
17/4 Ringtrast 1 ad hane slalombacken, Falköping AT,ET
Blå kärrhök 1 hona Bjurum JJ
16/4 Skedand 2 hanar, 1 hona Sjötorpasjön UC,IC
Brun kärrhök 1 hane Sjötorpasjön UC,IC
Havsörn 1 ad S. delen av Hornborgasjön JJ
Årta  1 hane Vadboden, Bjurum JJ
Strandskata  1 Vadboden, Bjurum JJ
Tornfalk 1 hona Sjötorpasjön JDa
15/4 Stenskvätta 1 rondellen PA:s, Falköping JJ
Forsärla 1 Hornborga bro JJ
Ängspiplärka 2 Storegården, Odensberg JDa,SD
Enkelbeckasin 1 Storegården, Odensberg JDa,SD
Stenskvätta 1 Odensberg SD
14/4 Fjällvråk 1 mot Norr, Hasselgatan 15, Falköping LS
Röd glada 1 Sjötorpasjön UP
Skogssnäppa 1 Gökhems kyrka JDa,SD
13/4 Bläsgås 2 Trandansen, Bjurum AD,JDa
Fiskgjuse 1 Sjötorpasjön ÅAb m.fl
Skogssnäppa 1 Sjötorpasjön ÅAb m.fl
Sädesärla 1 Trandansen, Bjurum JJ
Knipa 60 Hulesjön ÅAb 
Storskarv 8 Hulesjön ÅAb 
Järnsparv 1 Odensberg UC,IC 
Stjärtmes 2 Östergården, Gökhem MF,LiF 
Fiskgjuse 1 Agnestadsjön EL
Rödbena 2 Agnestadsjön EL
Skogssnäppa 1 Agnestadsjön EL
Storspov 4 Agnestadsjön EL
Gräsand flera Agnestadsjön EL
Kricka flera Agnestadsjön EL
Bläsand flera Agnestadsjön EL
Sothöna flera Agnestadsjön EL
Kanadagås 8 Agnestadsjön EL
Sångsvan 7 Agnestadsjön EL
Sädesärla 1 Storegården, Odensberg JDa,BD,SD,ID
12/4 Storspov 1 Sandbäcken, Odensberg UC,IC
Stjärtand 6 Trandansen, Bjurum ÅAb
Kricka 477 Trandansen, Bjurum ÅAb
Bläsand 186 Trandansen, Bjurum ÅAb
Sångsvan 540 Trandansen, Bjurum ÅAb
Skogsduva 2 Trandansen, Bjurum ÅAb
Storlom 1 str. Trandansen, Bjurum ÅAb
Stjärtand 2 Hångertornet, Hornborgasjön ÅAb
Salskrake 1 hane Hångers udde ÅAb
Snatterand 2 Hångers udde ÅAb
Trädlärka 2 Höge Rock, Vilske-Kleva ÅAb
6/4 Ormvråk 1 Marka k:a BD,JDa
Stjärtand 1 par Trandansen MF,JJ
5/4 Stjärtand minst 2 par Trandansen JDa
Storskarv 1 Sjötorpasjön JDa,SD
Knölsvan 9 Sjötorpasjön JDa,SD
Vigg 3 Sjötorpasjön JDa,SD
Storskrake 3 Sjötorpasjön JDa,SD
Salskrake 1 hane Sjötorpasjön JDa,SD
Sothöna 1 Sjötorpasjön JDa,SD
Knipa 75 Sjötorpasjön JDa,SD
Skäggdopping 8 Sjötorpasjön JDa,SD
Gråtrut 1 Sjötorpasjön JDa,SD
Trana 2 par Sjötorpasjön JDa,SD
Storspov 3 sp. överflyg. Sjötorpasjön JDa,SD
Kanadagås 7 Sjötorpasjön JDa,SD
Sångsvan 1 par Sjötorpasjön JDa,SD
Skrattmås 33 Sjötorpasjön JDa,SD
Fiskmås 11 Sjötorpasjön JDa,SD
4/4 Brun kärrhök flera Trandansen BD,JDa
Salskrake 1 par Trandansen BD,JDa
Skäggdoppingar många Hornborgasjöns utlopp BD,JDa
Skedand 1 par Fågeludden, Hornborgasjön BD,JDa
3/4 Gråsiska 1 Stenum BS
Steglits 2 Stenum BS
Stenknäck 1 Stenum BS
Grönsiska 5 honor
4 hanar
Stenum BS
2/4 Skärpiplärka 2 Fågeludden, Hornborgasjön LS
Snatterand 4 Fågeludden, Hornborgasjön LS
Skedand 2 hanar Fågeludden, Hornborgasjön LS
Brunand 50 Fågeludden, Hornborgasjön LS
Duvhök  1 hona Rössberga LS
Skogssnäppa  1 sp Hasselgatan, Södra Bestorp LS
Storspov  1 Gudhem IF
Varfågel  1 Södra Tvärvägen / väg mot soptippen UC
1/4 Fjällvråk 1 Södra Tvärvägen, Falköping IC

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
AT Albin Thorsson
BD Birgitta Danielsson
BS Bo Strand
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IF Ingemar Fägerlind
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UP Ulf Peterson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson