ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-04-30 Sv/v flugsnappare flera Gökhem MJ,JJ
Trädpiplärka flera Falköpings soptipp m.fl. ställen TJ
Svarthakedopping 4 Hulesjön TJ
Sångsvan 5 Hulesjön TJ
Buskskvätta 1 jvg mot Slutarp TJ
Grönsångare 1 Ugglum TJ
Göktyta 1 Lillegården, Valtorp JJ
2004-04-27 Rödstjärt 1 hane Hasselgat 15, Falköping LS
Svarthalsad dopping 2 Sjötorpasjön ÅAb
2004-04-25 Ladusvala 1 Gökhem MF,JJ
Lövsångare flera Gökhem MF
Buskskvätta 1 Valtorp JJ
2004-04-24 Lövsångare 1 Trädgårdsgatan, Falköping TJ
Salskrake 6 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb,AL
Hämpling 2 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb,AL
Pilgrimsfalk 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb,AL
Årta 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb,AL
Vitkindad gås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,AL
Stjärtand 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,AL
Skedand 6 Vadboden, Bjurum ÅAb,AL
Skogsduva 2 Höge rock, V-Kleva ÅAb,AL
2004-04-20 M. strandpipare 2 åkermarker vid Drakängsgatan 
S Bestorp
LS
Alfågel 5 Sjötorpasjön ÅAb
Salskrake 1 Sjötorpasjön ÅAb
2004-04-19 Fjällvråk 3 Mönarp ÅAb
Stenfalk 1 Marka kyrka ÅAb
2004-04-18 Forsärla 1 par Fäbrobäcken, Gökhem JJ
Strandskata 1 Agnestadsjön EL
Storspov 4 Agnestadsjön EL
Rödbena 1 Agnestadsjön EL
Vigg >3 Agnestadsjön EL
Knölsvan 2 Agnestadsjön EL
Sångsvan 2 Agnestadsjön EL
Lövsångare 1 Stråken EL
M. hackspett 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
Vitkindad gås 1 Vadboden, Bjurum ÅAb
2004-04-17 Stenskvätta 1 väg 46, Uddagårdsjärnvägen MF,JJ
Skedand 1 hane Sjötorpasjön UC,IC
Gransångare 1 sjung. Hasselgat 15, Falköping LS
Gransångare 1 sjung. Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
M. hackspett 1 Redberga ÅAb
M. hackspett 1 Grolanda kyrka ÅAb
Svarthakedopping 3 Gamla Göteborgsvägen ÅAb
Vinterhämpling 25 Mönarp ÅAb
2004-04-16 Svart rödstjärt 1 VL:s silo, Bangatsleden TJ
2004-04-15 Svarthakedopping 1 Sjötorpasjön UC
2004-04-12 Storspov 1 N. om Segerstad BK
Forsärla 1 Strömsholm, Hällestad ÅAb
Forsärla 1 uppströms Snipebro ÅAb
2004-04-11 Gravand 3 Sjötorpasjön UC,IC
2004-04-10 Bläsgås 1 rast Vadboden, Bjurum ÅAb
Årta 2 rast Vadboden, Bjurum ÅAb
Salskrake 2 rast Bjurumskanalen ÅAb
Salskrake 2 par Hångers udde ÅAb
Varfågel 1 rast Bjurumskanalen ÅAb
Salskrake 2 par Hångers udde ÅAb
2004-04-09 Enkelbeckasin 9 rast Mönarp ÅAb
Fjällvråk 3 rast Mönarp ÅAb
Orre 6 spel. Jäla ÅAb
2004-04-08 Salskrake 3 hanar, 1 hona Trandansen, Bjurum LS
Vitkindad gås 1 Dagsnäs LS
Havsörn 1 (2K) Sjötorpasjön ÅAb
Salskrake 1 par Sjötorpasjön ÅAb
2004-04-05 Svarthakedopping 1 "Vattenpussen" Falköping LS
Storspov minst 24 Mönarp LS
Stenfalk 1 hona Mönarp LS
Blå kärrhök 1 hane + 1 hona Mönarp LS
Fjällvråk 4 Mönarp LS
Ormvråk 5 Mönarp LS
Enkelbeckasin 1 Mönarp LS
Knipa 90 Sjötorpasjön LS
2004-04-04 Snatterand 1 hane + 1 hona Sjötorpasjön EL
Brunand 2 Sjötorpasjön EL
Bläsand 2 Sjötorpasjön EL
Storskrake 4 Sjötorpasjön EL
Storskarv 1 Sjötorpasjön EL
Sångsvan >20 Sjötorpasjön EL
Knölsvan flera Sjötorpasjön EL
Skäggdopping 2 Sjötorpasjön EL
Storspov 1 Sjötorpasjön EL
2004-04-03 Rödhake 1 trädgård i Odensberg UC,IC
Järnsparv 1 trädgård i Odensberg UC,IC
Pilgrimsfalk 1 Trandansen, Bjurum LFr m.fl.
2004-04-02 Storspov 1 Segerstad LS
Storspov 1 Torbjörntorp LS
Sädesärla 1 Drakängsgat, Falköping LS
Havsörn 1 N. om Sjötorpasjön UC,IC
Fjällvråk 1 N. om Sjötorpasjön UC,IC
Skedand 1 hane Trandansen, Bjurum ADa
Bläsand Trandansen, Bjurum ADa
Storskrake Trandansen, Bjurum ADa
Vigg Trandansen, Bjurum ADa
Stjärtand minst 6 par Trandansen, Bjurum ADa
Bläsgås 1 Trandansen, Bjurum ADa
Brun kärrhök 1 hona Trandansen, Bjurum ADa
Sothöna Utloppet Hornborgasjön ADa
Vigg Utloppet Hornborgasjön ADa
Sädesärla Utloppet Hornborgasjön ADa
Skäggdopping Utloppet Hornborgasjön ADa
Brunand Utloppet Hornborgasjön ADa
Gråhakedopping minst 5 Utloppet Hornborgasjön ADa
Salskrake Utloppet Hornborgasjön ADa
Bläsand Utloppet Hornborgasjön ADa
Stjärtmes Utloppet Hornborgasjön ADa
Årta 1 Utloppet Hornborgasjön ADa
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BK Bo Köhler
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson