ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-04-30 Sv/v flugsnappare 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
  Forsärla 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
  Stenknäck 10 Hasselgatan 15, Falköping LS
 
  2005-04-29 Sv/v flugsnappare 1 Storegården, Odensberg ID,BD,SD
 
 
  2005-04-26 Pilgrimsfalk 1 (2K) Sjötorpasjön LS
  Gråhakedopping 1 Sjötorpasjön LS
  Skedand 1 par Sjötorpasjön LS
  Vigg  c:a 30 Sjötorpasjön LS
  Trädpiplärka  1 Sjötorpasjön LS
  Lövsångare  rikligt med sjungande Sjötorpasjön LS
  Fiskgjuse  1 Sjötorpasjön LS
  Brun kärrhök  1 par Sjötorpasjön LS
  Fisktärna 4 Sjötorpasjön LS
 
  2005-04-24 Lövsångare  flera Stråken EL
  Gråhakedopping  1 Agnestadsjön CJ
  Strandskata        2 Agnestadsjön CJ
  Sothöna          c:a 40 Agnestadsjön CJ
  Vigg                    6 Agnestadsjön CJ
  Knipa             c:a 20 Agnestadsjön CJ
  Sångsvan              2 Agnestadsjön CJ
  Rödbena               3 Agnestadsjön CJ
  Storspov               2 Agnestadsjön CJ
 
Svarthakedopping   
2 Hulesjön CJ
  Kricka                c:a 8 Hulesjön CJ
  Knipa                c:a 16 Hulesjön CJ
 
 
  2005-04-18 Stenskvätta 2 Odensberg SD
 
Svarthalsad dopping
1 Sjötorpasjön LS
  Gråhakedopping 1 Sjötorpasjön LS
  Småskrake 2 (1 par) Sjötorpasjön LS
  Storskrake 6 Sjötorpasjön LS
  Bläsand 6 Sjötorpasjön LS
  Brunand 4 Sjötorpasjön LS
  Kricka 10 Sjötorpasjön LS
  Knipa 45 Sjötorpasjön LS
  Sothöna 20 Sjötorpasjön LS
  Brun kärrhök 1 hona Sjötorpasjön LS
 
  2005-04-17 Stenknäck 2 Storegården, Odensberg JDa,BD,SD
  Forsärla 2 Rössberga bro TJ
 
  2005-04-16 Pilgrimsfalk 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl.
  Amerikansk bläsand 1 hane Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl.
  Bläsgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ m.fl.
  Gransångare 2 Granelund, Vilske-Kleva MF,JJ m.fl.
  Svarthakedopping 4 Sjötorpasjön UC
  Amerikansk kricka 1 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Bläsand 1019 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Kricka 567 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Stjärtand 31 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Årta 6 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Skedand 2 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Salskrake 2 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Snatterand 4 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
  Röd glada 1 Hånger, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Gransångare 1 Hånger, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Trädpiplärka 1 Hånger, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Salskrake 3 Hånger, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Gråhakedopping 6 Hånger, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Talltita 2 sjung. Hånger, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Svarthalsad dopping    8 Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Svarthakedopping   2 Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Gråhakedopping 2 Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Fiskgjuse      2 Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Brun kärrhök 1 Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Storskrake flera Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Salskrake               1 hona Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Sävsparv Fågeludden, Hornborgasjön CJ,AL
  Steglits 2 Storegården, Odensberg JDa,BD,SD
 
  2005-04-15 Ringtrast 1 fotbollsplan nedom slalombacken LS
  Rödbena 1 Nordfalan, Uddagården Karleby LS
  Steglits 4 Nordfalan, Uddagården Karleby LS
  Hämpling 10-tal Ållebergs platå LS
  Järnsparv 1 trädgård, Odensberg UC,IC
 
  2005-04-13 Snatterand 4 Trandansen, Bjurum JDa,BD
  M. sångsvan 1 Trandansen, Bjurum JDa,BD
  Brun kärrhök 1 hane Trandansen, Bjurum JDa,BD
  Rödspov 1 Trandansen, Bjurum JDa,BD
  Amerikansk bläsand 1 hane Trandansen, Bjurum JDa,BD
  Tornfalk 1 hane Trandansen, Bjurum JDa,BD
  Ängspiplärka 1 sjung. Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Sävsparv många sjung. Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Havstrut 2 Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Rödbena 3 Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Salskrake 10-tal Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Gråhakedopping minst 14 Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Fiskgjuse 4 Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
  Sädesärla 1 Ytterberg, Hornborgasjön JDa,BD
 
  2005-04-11 Svarthakedopping 1 "Vattenpussen" (Gtbg-vägen) LS
  Gransångare 1 sjung. björkdungen, Gläntankärret LS
  Ringtrast 3 slalombacken, Falköping LS
  Ringtrast 4 slalombacken, Falköping ÅAb,ILA
 
  2005-04-09 Stenknäck 6 Hasselgatan 15, Falköping LS
  Gransångare 1 Hulesjöns vide LS
  Röd glada 2 Mönarp LS
  Fjällvråk 2 Mönarp LS
  Ormvråk 10 Mönarp LS
  Sparvhök 1 Mönarp LS
  Tornfalk 1 Mönarp LS
  Varfågel 1 Mönarp LS
  Blå kärrhök 1 hane Mönarp LS
  Ängspiplärka 10 Mönarp LS
 
  2005-04-08 Grönsiska 6 fågelmatn. Stallgat 3, Falköping JA
  Bergfink 2 fågelmatn. Stallgat 3, Falköping JA
  Stenknäck 1 fågelmatn. Stallgat 3, Falköping JA
  Järnsparv 1 fågelmatn. Stallgat 3, Falköping JA
 
  2005-04-07 Ringtrast 1 hane
1 hona
slalombacken - Lunnagården LS
 
  2005-04-06 Ringtrast 1 hane slalombacken, Falköping RA
  Stenknäck 10 Mössebergsskolan, Falköping LS
  Sidensvans 15 Hasselgat 15, Falköping LS
  Skogsduva 1 par Forentorps ängar LS
 
  2005-04-04 Amerikansk bläsand 1 hane Vadboden/Trandansen, Bjurum MF,JJ
  Stjärtand 7 hanar 
6 honor
Vadboden/Trandansen, Bjurum MF,JJ
 
  2005-04-03 Gråhakedopping 4 Ytterberg, Hornborgasjön MS,TG
  Rödbena 2 Ytterberg, Hornborgasjön MS,TG
 
  2005-04-02 Morkulla 1, spelflykt Solhemsgatan 10, Falköping LS
 
  2005-04-01 Kärrsnäppa 1 Vadboden/Trandansen, Bjurum JJ m.fl
  Amerikansk bläsand 1 hane Vadboden/Trandansen, Bjurum JJ m.fl
  Amerikansk kricka 1 hane Vadboden/Trandansen, Bjurum JJ m.fl
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JÅG Jan-Åke Gustafsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LoS Lovisa Sundh
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
Str "Strövarna"
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson