ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2006
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2006-04-30 Forsärla 1 par Mellomkvarn, Falekvarna MF,JJ
  Forsärla 1 Krusekvarn, Falekvarna MF,JJ
  Svarthätta 1 par Falekvarna MF,JJ
  Stenskvätta 3 Falekvarna MF,JJ
 
  2006-04-27 Sv/v flugsnappare 1 hane Gökhem MF,JJ,LiF
 
  2006-04-25 Bergfink c:a 75 Lillegården, Valtorp MF,JJ
  Lövsångare 1 Lillegården, Valtorp MF,JJ
 
  2006-04-23 Röd glada 1 Kinnarp/Slutarp (s. delen av samhället) GS,HS
 
  2006-04-22 M. hackspett 1 Lillegården, Valtorp JJ
 
  2006-04-21 Röd glada 1 överflyg. Östergården, Gökhem MF,JJ,LiF
  Salskrake 1 par Vässtorpsviken, Hornborgasjön EFF
  Hussvala 1 Vässtorpsviken, Hornborgasjön EFF
 
  2006-04-19 Ladusvala 1 Friggeråker LFr
 
  2006-04-18 Ladusvala 1 Vadboden, Bjurum JJ
 
  2006-04-14 Kattuggla 1 spel S. om Västerberget (Mösseberg) MF,JJ
  Morkulla 1 Västerberget (Mösseberg) MF,JJ
 
  2006-04-12 Skedand 1 par Hornborgasjöns utlopp LS
  Fiskgjuse 1 Hornborgasjöns utlopp LS
  Gråhakedopping många Hornborgasjöns utlopp LS
  Svarthalsad dopping 1 Hornborgasjöns utlopp LS
  Rödbena 1 Hornborgasjöns utlopp LS
  Ängspiplärka 1 Hornborgasjöns utlopp LS
 
  2006-04-11 Sångsvan 70 Mönarp LS
  Storspov 16 Mönarp LS
  Fjällvråk 1 Mönarp LS
 
  2006-04-09 Salskrake 6-7 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Svarthalsad dopping 2 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Gråhakedopping många Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Skäggdopping många Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Smådopping 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Varfågel 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Brunand gott om Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Snatterand flera Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Stjärtand flera par Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Varfågel 1 Sköttning LFr
  Varfågel 1 Rogestorp LFr
 
  2006-04-08 Fjällvråk 1 Gudhem Falköping LS
  Storspov 2 Gudhem Falköping LS
  Skogssnäppa 1 Göteve LS
  Storskarv 1 Hulesjön Falköping LS
  Gräsand 280 Hulesjön Falköping LS
  Kricka 25 Hulesjön Falköping LS
  Vigg 8 Hulesjön Falköping LS
  Brunand 6 Hulesjön Falköping LS
  Sothöna 21 Hulesjön Falköping LS
  Järnsparv 1 Hulesjön Falköping LS
  Sävsparv 1 Hulesjön Falköping LS
  Sädesärla 1 Mårby LS
  Sångsvan 10 Mönarp LS
  Fjällvråk 1 Mönarp LS
  Sångsvan 12 Rogestorp LS
  M. sångsvan 18 ad Rogestorp LS
  M. sångsvan 1 2K+ Rogestorp LS
  Kanadagås 30 Rogestorp LS
  Gräsand 80 Rogestorp LS
  Kricka 20 Rogestorp LS
  Ljungpipare 1 Rogestorp LS
  Storspov 1 Rogestorp LS
  Varfågel 1 Rogestorp LS
  Dubbeltrast 1 Rogestorp LS
  Storskrake 10 Sjötorpasjön, Falköping LS
  Salskrake 1 ad hane Sjötorpasjön, Falköping LS
  Salskrake 1 ad hona Sjötorpasjön, Falköping LS
  Enkelbeckasin 1 Sjötorpasjön, Falköping LS
  Storspov 1 Sjötorpasjön, Falköping LS
  Varfågel 1 Sköttning LS
  Storspov 1 Slutarp LS
  Duvhök 1 ad hane Mårby LS
  Ljungpipare 1 Mårby LS
  Storspov 1 Mårby LS
  Dubbeltrast 2 Mårby LS
  Gråhakedopping 2 Trandansen LS
  M. sångsvan 4 ad Trandansen LS
  Stjärtand 4 ad hane Trandansen LS
  Stjärtand 2 ad hona Trandansen LS
  Storskrake 30 Trandansen LS
  Salskrake 6 hanar
1 hona
Vadboden, Bjurum MF,JJ
 
  2006-04-07 Bläsgås 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Stjärtand minst 6 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  M. sångsvan minst 3 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Sädesärla 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
  Havsörn 1 ad Vadboden, Bjurum MF,JJ
 
  2006-04-06 Kattuggla 1 sp. S:t Olofs kyrka, Falköping MF
  Kattuggla 1 sp. Friggeråkers kyrka LFr
 
  2006-04-05 Sparvuggla 1 sp. Putsen, Gryten Ullene LFr m.fl
  Pärluggla 2 sp. Södra Gryten Ullene LFr m.fl
  Kattuggla 2 sp. utmed vägen mellan Salaholm och Ullene LFr m.fl
  Kattuggla 1 sp. lokstallarna, Falköping LFr m.fl
 
  2006-04-04 Sparvuggla 1 sp. O om Backatorp Östra Tunhem LP gm LS
 
  2006-04-02 Rödbena 1 Hornborgamaden MF,JJ
  Storspov flera sp. Hornborgamaden MF,JJ
 
  2006-04-03 Storspov 2 Friggeråker LFr
 
  2006-04-01 Storspov 1 Stommen, Ytterberg Hornborgasjön MF,JJ
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson