ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER APRIL 2007
         
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
2007-04-30 Storspov 1 par Smula ås LS
         
2007-04-28 Stenfalk 1 Fågeludden, Horborgasjön JJ
         
2007-04-27 Göktyta 1 ex sj. Dala, V. om naturreservatet LS
  Ärtsångare 1 ex sj. Djupadalen Dala LS
  Brun kärrhök 1 par hane hona flyktspel Nya Dalas damm LS
  Buskskvätta 1 ex sj. Dalas betesmarker LS
  Trädpiplärka flera ex sj. Dalas betesmarker LS
  Svartvit flugsnappare 2 hanar sedda i samma marker, Dala LS
  Svartvit flugsnappare 1 hane Faledreven, Segerstad MF,JJ
         
2007-04-25 Svartvit flugsnappare 1 hane Lillegården, Valtorp JJ
         
2007-04-24 Grönsångare 1 sjung Östergården, Gökhem MF,JJ
  M. hackspett 1 trummande Lillegården, Valtorp MF,JJ
         
2007-04-23 Ladusvala 1 Ugglum RW
  Forsärla 1 Hasselgat 15, i jordgubbslandet LS
         
2007-04-01 Forsärla 2 Skår, bäck (tillflöde till Skårsjön) MF,JJ
  Stjärtmes 2 Fäbrobäcken, Skår/Gökhem MF,JJ
         
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson