SAMTLIGA ARTIKLAR I "SVARTHAKEN" 1978-2003

 
ARTIKEL FÖRFATTARE ÅRGÅNG

Agnestadsjön

Jonas och Jörgen Grahn

1994

Agnestadsjön - ny fågellokal på Falbygden

Lennart Sundh

1993

Animalisk simfågelföda i Sjötorpasjön

Olof och Magnus Johansson

1983

Att skåda fjärilar i Skaraborgs län

Per-Olof Bengtsson

1987

Botanikcirkeln 1981

Jan Johansson

1981

Botaniska notiser 1984-1985

Jan Johansson

1984-1985

Botaniska notiser 1986

Lennart Sundh

1986

Botaniska notiser 1987

Lennart Sundh

1987

Botaniska notiser 1988

Lennart Sundh

1988

Botaniska notiser 1989

Lennart Sundh

1989

Botaniska notiser 1990

Lennart Sundh

1990

Botaniska notiser 1991

Lennart Sundh

1991

Botaniska notiser 1992

Lennart Sundh

1992

Botaniska notiser 1993

Lennart Sundh

1993

Botaniska notiser 1994-1995

Lennart Sundh

1994

Botaniska notiser 1996

Lennart Sundh

1995-1996

Buskmus - igen!

Elof Dahl

1983

Camargue-resan våren 1979

Lennart Friggeråker

1979

Chlorophorius varius sedd i Sverige

Johan Dahlström

1992

Dammsnäppa i Hornborgasjön 1981

Christer Larsson

1981

Dykande simänder

Jonas och Jörgen Grahn

1994

Ekehagens forntidsby - vegetations- och fågelinventering

Christer Larsson, Lennart Sundh

1987

En dag på Hönö

Christer Larsson

1980

En fågelresa genom Polen

Lars-Ove Nilsson

1978

En kort tillbakablick på det gångna året

Lennart Friggeråker

1979

En morgon på Skåpelången

Cees Bakker

1990

En tillbakablick på jubileumsåret 1978

Lennart Friggeråker

1978

Falbygdsgeologi

Lennart Sundh

1983

Falbygdsornitologens månadskalender

Elof Dahl, Christer Larsson

1984-1985

Fladdermusinventering vid Hornborgasjön

Jesper Fransson, Johan Dahlström

1993

Fler exotiska insekter på Falbygden

Johan Dahlström

1994

Floran i Friggeråkers socken

Lennart Friggeråker

1990

Floran i Kinneved socken

Jonas och Jörgen Grahn

1988

Floran i Torbjörntorps socken

Karl-Erik Tysk

1992

Floran i Vårkumla socken

Anders Bertilsson

1987

Floran på Falköpings bangårdar

Åke Abrahamsson

1982

Floran på Falköpings bangårdar 2

Åke Abrahamsson

1983

"Frille"

Jan Johansson

1992

Från dröm till verklighet

Sten Danielsson

1981

Fågellivet vid Sjötorpasjön under åren 1958-1983

Åke Abrahamsson, Jan Bertil Bertilsson, Hans Nyström, Peder Fält

1984-1985

Fåglar i skog och på fjäll

Lars-Ove Nilsson

1981

Fåglar och växter i Pyrenéerna

Olof Johansson

1981

Fåglar på Falköpings soptipp

Åke Abrahamsson

1979

Fåglar på Södra Hökensås

Lars-Ove Nilsson

1980

Första busksångaren i Skaraborg

Sven-Olof Gren

1988

Gläntan - blomsterparadis och skidcentrum

Christer Larsson

1981

Glöm aldrig tuben

Tore Johansson

1991

Gustav Kolthoff

Jan Johansson

1982

Hornborgasjön 1987

Lars-Göran Lindgren

1987

Hornborgasjön 1996

Niclas Fällström

1995-1996

Hornborgasjöns fältstation.
En presentation av verksamheten.

Olof Johansson

1984-1985

Häckande våtmarksfåglar i Hornborgasjön 1986

Peder Fält, Olof Johansson

1986

Häckfågeltaxering vid Bredegården, Hornborgasjön 1978

Ingemar Hedihn, Thomas Karlsson

1978

Hälg-möte

Christer Larsson, Johan Mårtensson

1980

Isabellatörnskata på Falbygden

Lennart Sundh

1993

Jordugglor i Mönarp 1988

Åke Abrahamsson

1988

Julius Nilsson - hedersmedlem och veteran inom fågelskyddet

Rune Nilsson

1982

Kornknarr

Lennart Sundh

1988

Kungsfiskarna i Falköpings kommun 1992

Jonas och Jörgen Grahn

1992

Mera om buskmusen

Åke Abrahamsson

1993

Mera om tornfalken

Åke Abrahamsson

1992

Mitt första besök vid Hornborgasjön
kapitel ur boken "Minnen"

Gustav Kolthoff

1982

Mongolpipare

Kristian Kjellberg

1995-1996

Mysan och buskmusen

Åke Abrahamsson

1989

Mössebergs flora Gustav Jannert 2003

Mössebergsparken

Jan Johansson

1981

Nattaktiva arter på Falbygden

Christer Larsson

1982

Nattaktiva arter på Falbygden

Christer Larsson

1983

Natur i Kalmartrakten

Lennart Sundh

1982

Natur på Nordjylland

Åke Abrahamsson

1981

Nonnea i Marka socken, Skaraborgs län

Åke Abrahamsson

1990

Norra Ålleberg - vegetation och fågelliv

Åke Abrahamsson, Lennart Sundh

1989

Något om backsvalans förekomst i Falköping

Lennart Sundh

1988

Något om floran vid Skogastorps kvarn

Per-Arne Arulf

1982

Något om förekomsten av rovfåglar, sidensvans, varfågel och korp på Falbygden de två sistlidna vintrarna

Thomas Karlsson

1982

Något om hökugglans invasion vintern 1983-1984

Christer Larsson

1984-1985

Något om knölsvanens (Cygnus olor) förekomst i Sjötorpasjön

Åke Abrahamsson

1979

Något om sothönan i Sjötorpasjön 1970-1977

Thomas Karlsson

1978

Några mosslokaler på Falbygden

Bertil Jannert

1993

Observationer i länet 1980

Lennart Friggeråker

1980

Ortolansparven - En av Falbygdens ornitologiska begivenheter

Åke Abrahamsson

1978

Ortolansparvens status på Falbygden

Åke Abrahamsson

1988

Projekt Svarthalsad dopping i Hornborgasjön

Peder Fält

1991

Resa till antikens fåglar

Olof Johansson

1980

Resa till Australien nov 1979- maj 1980

Lennart Sundh

1980

Resa till sjöområdet vid Svaipa fågelskyddsområde 1982

Johan Jannert

1982

Resebrev från Indonesien

Stephen Manktelow

1982

Ringmärkning av fåglar och något om verksamheten vid Hornborgasjön

Clas Hermansson

1988

Ringmärkning vid Hornborgasjön 1986

Niclas Fällström

1986

Ringmärkning vid Hornborgasjöns fältstation 1989

Clas Hermansson

1989

Rostgumpsvala (Hirundo daurica) anträffad på Falbygden

Peder Fält

1979

Rundö-fågelparadiset

Anna Friggeråker

1981

Setts i markerna 1978

Peter Svensson

1978

Setts i markerna 1979

Peter Svensson

1979

Setts i markerna 1980

Peter Svensson

1980

Setts i markerna 1981

Lennart Friggeråker

1981

Setts i markerna 1982

Peder Fält, Johan Jannert,
Olof Johansson, Peter Svensson

1982

Setts i markerna 1983

Christer Larsson

1983

Setts i markerna 1984-1985

Christer Larsson

1984-1985

Setts i markerna 1986

Christer Larsson

1986

Setts i markerna 1987

Sten Danielsson, Christer Larsson

1987

Setts i markerna 1988

Sten och Birgitta Danielsson

1988

Setts i markerna 1989

Sten och Birgitta Danielsson

1989

Setts i markerna 1990

Sten och Birgitta Danielsson

1990

Setts i markerna 1991

Sten och Birgitta Danielsson

1991

Setts i markerna 1992

Sten och Birgitta Danielsson

1992

Setts i markerna 1993

Sten och Birgitta Danielsson

1993

Setts i markerna 1994

Sten och Birgitta Danielsson

1994

Setts i markerna 1995

Sten och Birgitta Danielsson

1995-1996

Setts i markerna 1996

Sten och Birgitta Danielsson

1995-1996

Setts i markerna 1997-2001

Lennart Sundh

2003

Sjöfågeljakt i naturvårdsobjekt

Olof Johansson

1982

Sjötorpasjön

Åke Abrahamsson

1995-1996

Sjötorpasjön - historik, geologi och vegetation

Lennart Sundh

1984-1985

Sjötorpasjön 1978

Christer Larsson

1978

Sjötorpasjön 1979

Christer Larsson

1979

Sjötorpasjön 1980

Åke Abrahamsson

1980

Sjötorpasjön 1981

Peder Fält

1981

Sjötorpasjön 1982

Åke Abrahamsson

1982

Sjötorpasjön 1983

Lennart Sundh

1983

Sjötorpasjön 1990

Åke Abrahamsson, Lennart Sundh

1990

Sjötorpasjön 1991-1992

Lennart Sundh

1992

Sjötorpasjön 1993

Åke Abrahamsson

1993

Skogsvårdsstyrelsens 5:3-projekt och naturvården

Bertil Jannert

1982

Sminkroten i Falköpings kommun

Lennart Sundh

1987

Småspov i Mönarp

Åke Abrahamsson

1988

Småvatten i Falköpings kommun

Lennart Friggeråker

1983

Storspoven i Falköpings kommun

Lennart Sundh

1991

Sträckräkningar i Åsledalen hösten 1978

Christer Larsson

1978

Strödda anteckningar från Hornborgasjön 1981

Christer Larsson

1981

Strövtåg i Ume´traktens fågelmarker

Christer Olsson

1982

Studier av småfåglar häckande i holk vid Sjötorpasjön 1980-1983

Peder Fält

1984-1985

Större piplärka på Falbygden

Jonas Grahn

1993

Svensk fågelatlas

Åke Abrahamsson

1980

Svensk fågelatlas i Falköpings kommun

Åke Abrahamsson

1982

Svensk fågelatlas i Skaraborgs län

Åke Abrahamsson

1981

Svenska vinterfågelräkningen

Johan Jannert, Olof Johansson

1981

Så skimrande var aldrig havet!

Tore Johansson

1992

Södra Hökensås 1981

Lars-Ove Nilsson

1981

Tornfalk i holk - erfarenheter och resultat

Åke Abrahamsson

1983

Tornfalken förekomst i Skaraborgs län och på Falbygden

Åke Abrahamsson

1982

Tornfalken i Falköpings kommun 1989

Åke Abrahamsson

1989

Tranor

Jan Johansson

1983

Tundrapipare på Falbygden

Lennart Sundh

1993

Tänk om…

Lennart Friggeråker

1992

Undersökning av fågelholkar vid Sjötorpasjön 1980

Thomas Karlsson

1980

Upprop: orkidéer Christer Larsson 1983

Utdrag ur ”Fladdermöss-handledning”

Rune Gerell, Bo Frylestam

1981

Vartoftasjön

Ingela Danielsson

1989

Vid en hägerkoloni i Camargue

Åke Abrahamsson

1980

Vitvingad tärna i Sjötorpasjön

Ulla Carlsson

1992

Vitögd dykand

Jonas Grahn

1995-1996

Vråhålan

Peter Svensson, Lennart Sundh

1983

Zoologiska notiser

Christer Larsson

1984-1985

Året som gick (1981)

Lennart Friggeråker

1981

Året som gick (1980)

Lennart Friggeråker

1980

Åteln vid Vadboden

Sten Danielsson

1995-1996

Äventyr i Österled

Tore Johansson

1993

Ökenråtta på Falbygden Olof Dahlberg 1982

Öland - en ö att älska

Curt och Gunvor Lindholm

1992

30-årsjubileet 1988 Thomas Asp 1988