ARTLISTA

Ölandsresa den 12-14 oktober 2012

Totalt sågs 103arter

 

Knölsvan

Sångsvan

Mindre sångsvan

Bläsgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Vigg

Bergand

Ejder

Praktejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Fasan

Smålom

Storlom

Skäggdopping

Svarthakedopping

Ägretthäger

Gråhäger

Havsörn

Blå kärrhök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Trana

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Enkelbeckasin

Myrspov

Svartsnäppa

Gluttsnäppa

Kustlabb

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Sillgrissla

Tordmule

Tobisgrissla

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Större hackspett

Sånglärka

Större piplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Gransångare

Kungsfågel

Skäggmes

Entita

Blåmes

Talgoxe

Varfågel

Nötskrika

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Vinterhämpling

Gulsparv

Sävsparv

 

 hybrid gräsand/bläsand

obestämd korsnäbb