Obslista
Skåneresan

Skövde Fågelklubb
och
Falbygdens fågelklubb
10-12 september 2010.
Totalt 117 arter

Knölsvan

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Brunand

Vigg

Ejder

Sjöorre

Knipa

Småskrake

Fasan

Storlom

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Bivråk

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Kungsörn

Tornfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Sothöna

Trana

Strandskata

Skärfläcka

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Kärrsnäppa

Brushane

Enkelbeckasin

Myrspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Drillsnäppa

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Kentsk tärna

Fisktärna

Småtärna

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Gök

Tornseglare

Spillkråka

Backsvala

Hussvala

Ladusvala

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Gulärla

Forsärla

Sädesärla

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Rödstjärt

Buskskvätta

Stenskvätta

Björktrast

Rödvingetrast

Ärtsångare

Törnsångare

Svarthätta

Gransångare

Lövsångare

Grå flugsnappare

Svartvit flugsnappare

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Törnskata

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Sävsparv

Rödhuvad dykand