ARTLISTA
Skåneresa den 11 – 13 februari
2011

Totalt sågs 64 arter

Obestämd lom

Skäggdopping

Storskarv

Knölsvan

Sångsvan

Sädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Gravand

Bläsand

Gräsand

Stjärtand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Röd glada

Havsörn

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Tornfalk

Pilgrimsfalk

Rapphöna

Fasan

Sothöna

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Vittrut

Havstrut

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Spillkråka

Större hackspett

Tofslärka

Sånglärka

Gärdsmyg

Koltrast

Entita

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Nötskrika

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Pilfink

Grönsiska

Gråsiska

Domherre