Obslista exkursionen till Skåne
24-26 maj 2013
Skövde Fågelklubb och Falbygdens Fågelklubb

Totalt 123 arter
 

St strandpipare

Könlsvan

Näktergal

Tofsvipa

Sångsvan

Rödstjärt

Brushane

Grågås

Buskskvätta

Enkelbeckasin

Kanadagås

Stenskvätta

Rödspov

Vitkindad gås

Koltrast

Storspov

Prutgås

Björktrast

Svartsnäppa

Rostand

Taltrast

Rödbena

Gravand

Sävsångare

Grönbena

Bläsand

Kärrsångare

Svarthuvad mås

Snatterand

Rörsångare

Skrattmås

Kricka

Trastsångare

Fiskmås

Gräsand

Härmsångare

Gråtrut

Skedand

Törnsångare

Havstrut

Vigg

Trädgårdssångare

Skräntärna

Ejder

Svarthätta

Kentsk tärna

Sjöorre

Grönsångare

Fisktärna

Amerikansk sjöorre

Gransångare

Silvertärna

Knipa

Lövsångare

Småtärna

Småskrake

Brandkronad kungsfågel

Svarttärna

Storskrake

Grå flugsnappare

Tamduva

Rapphöna

Mindre flugsnappare

Skogsduva

Fasan

Svartvit flugsnappare

Ringduva

Skäggdopping

Skäggmes

Turkduva

Gråhakedopping

Entita

Gök

Storskarv

Blåmes

Jorduggla

Rördrom

Talgoxe

Tornseglare

Gråhäger

Nötväcka

Gröngöling

Vit stork

Pungmes

Spillkråka

Bivråk

Skata

St hackspett

Röd glada

Kaja

Sånglärka

Brun kärrhök

Råka

Backsvala

Ormvråk

Kråka

Ladusvala

Kungsörn

Korp

Hussvala

Tornfalk

Stare

Trädpiplärka

Lärkfalk

Gråsparv

Ängspiplärka

Sothöna

Pilfink

Gulärla

Trana

Grönfink

Sädesärla

Strandskata

Steglits

Gärdsmyg

Skärfläcka

Hämpling

Rödhake

M strandpipare

Stenknäck

 

 

Gulsparv

 

 

Sävsparv

 

 

Kornsparv