ARTLISTA

Skåneresa den 8-10 juni 2012

Totalt sågs 127 arter


Knölsvan

Grågås

Vitkindad gås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Skedand

Brunand

Vigg

Knipa

Småskrake

Rapphöna

Fasan

Smådopping

Skäggdopping

Storskarv

Rördrom

Gråhäger

Vit stork

Bivråk

Röd glada

Havsörn

Brun kärrhök

Ormvråk

Kungsörn

Tornfalk

Lärkfalk

Ejder 

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Rörhöna

Sothöna

Trana

Strandskata

Skärfläcka

Större strandpipare

Tofsvipa

Kärrsnäppa

Brushane

Enkelbeckasin

Rödspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Kentsk tärna

Fisktärna

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Gök

Tornseglare

Gröngöling

Spillkråka

Större hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Backsvala

Hussvala

Ladusvala

Fältpiplärka

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Gulärla

Sädesärla

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Näktergal

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Buskskvätta

Stenskvätta

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Sävsångare

Kärrsångare

Rörsångare

Härmsångare

Ärtsångare

Törnsångare

Trädgårdssångare

Svarthätta

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Grå flugsnappare

Svartvit flugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Pungmes

Sommargylling

Törnskata

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Mindre korsnäbb

Rosenfink

Stenknäck

Gulsparv

Sävsparv

Kornsparv

(Snögås)