Obslista exkursionen till Torhams Udde och Utlängan i Blekinge
den 16 - 18 maj 2014

Skövde Fågelklubb
och
Falbygdens Fågelklubb

Totalt 126 arter

Knölsvan

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Skedand

Vigg

Ejder

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Fasan

Storlom

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Bivråk

Röd glada

Havsörn

Sparvhök

Ormvråk

Fiskgjuse

Tornfalk

Lärkfalk

Pilgrimsfalk

Sothöna

Trana

Strandskata

Skärfläcka

Större strandpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Mosnäppa

Kärrsnäppa

Enkelbeckasin

Småspov

Storspov

Rödbena

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Drillsnäppa

Roskarl

Kustlabb

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Skräntärna

Kentsk tärna

Fisktärna

Silvertärna

Småtärna

Svarttärna

Sillgrissla

Tordmule

Tobisgrissla

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Gök

Tornseglare

Göktyta

Gröngöling

Större hackspett

Sånglärka

Backsvala

Hussvala

Ladusvala

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Skärpiplärka

Gulärla

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Näktergal

Blåhake

Rödstjärt

Buskskvätta

Stenskvätta

Koltrast

Kärrsångare

Rörsångare

Härmsångare

Ärtsångare

Törnsångare

Trädgårdssångare

Svarthätta

Grönsångare

Gransångare

Lövsångare

Grå flugsnappare

Mindre flugsnappare

Svartvit flugsnappare

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Törnskata

Nötskrika

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Rosenfink

Stenknäck

Gulsparv

Sävsparv