Artlista Ölandsresa 24-26 maj 2024, sammanställd av Erik Tornberger.

 

1.                                   Knölsvan.

2.                                   Grågås.

3.                                   Vitkindad gås.

4.                                   Prutgås.

5.                                   Gravand.

6.                                   Bläsand.

7.                                   Snatterand.

8.                                   Gräsand.

9.                                   Stjärtand.

10.                               Skedand.

11.                               Vigg.

12.                               Ejder.

13.                               Alfågel.

14.                               Sjöorre.

15.                               Svärta.

16.                               Knipa.

17.                               Småskrake.

18.                               Storskrake.

19.                               Vaktel.

20.                               Fasan.

21.                               Storlom.

22.                               Gråhakedopping.

23.                               Svarthakedopping.

24.                               Storskarv.

25.                               Ägretthäger.

26.                               Gråhäger.

27.                               Röd Glada.

28.                               Havsörn.

29.                               Brun kärrhök.

30.                               Ängshök.

31.                               Sparvhök.

32.                               Ormvråk.

33.                               Tornfalk.

34.                               Lärkfalk.

35.                               Kornknarr.

36.                               Rörhöna.

37.                               Sothöna.

38.                               Trana.

39.                               Strandskata.

40.                               Skärfläcka.

41.                               Större strandpipare.

42.                               Tofsvipa.

43.                               Kärrsnäppa.

44.                               Myrsnäppa.

45.                               Enkelbeckasin.

46.                               Morkulla.

47.                               Rödspov.

48.                               Storspov.

49.                               Rödbena.

50.                               Grönbena.

51.                               Gluttsnäppa.

52.                               Roskarl.

53.                               Skrattmås.

54.                               Fiskmås.

55.                               Silltrut.

56.                               Gråtrut.

57.                               Skräntärna.

58.                               Fisktärna.

59.                               Silvertärna.

60.                               Småtärna.

61.                               Tordmule

62.                               Tobisgrissla.

63.                               Skogsduva.

64.                               Ringduva.

65.                               Tamduva.

66.                               Turkduva.

67.                               Gök.

68.                               Nattskärra.

69.                               Tornseglare.

70.                               Göktyta.

71.                               Spillkråka.

72.                               Större hackspett.

73.                               Sånglärka.

74.                               Backsvala.

75.                               Ladusvala.

76.                               Hussvala.

77.                               Trädpiplärka.

78.                               Ängspiplärka.

79.                               Gulärla.

80.                               Sädesärla.

81.                               Forsärla.

82.                               Gärdsmyg.

83.                               Näktergal.

84.                               Rödstjärt.

85.                               Stenskvätta.

86.                               Koltrast.

87.                               Björktrast.

88.                               Taltrast.

89.                               Sävsångare.

90.                               Kärrsångare.

91.                               Härmsångare.

92.                               Höksångare.

93.                               Ärtsångare.

94.                               Törnsångare.

95.                               Trädgårdssångare.

96.                               Svarthätta.

97.                               Lundsångare.

98.                               Grönsångare.

99.                               Gransångare.

100.                          Lövsångare.

101.                          Grå flugsnappare.

102.                          Mindre flugsnappare.

103.                          Halsbandsflugsnappare..

104.                          Talgoxe.

105.                          Blåmes.

106.                          Pungmes.

107.                          Nötväcka.

108.                          Trädkrypare.

109.                          Sommargylling.

110.                          Skata.

111.                          Kaja.

112.                          Korp.

113.                          Råka.

114.                          Gråkråka.

115.                          Stare.

116.                          Pilfink.

117.                          Grönfink.

118.                          Bofink.

119.                          Rosenfik.

120.                          Gråsparv.

121.                          Gulsparv.

122.                          Kornsparv.

123.                          Steglits.

124.                          Hämpling.

125.                          Stenknäck.

126.                          Törnskatan.