ARTLISTA
Skåne februari 2023

1.      Kanadagås

2.      Vitkindad gås

3.      Grågås

4.      Sädgås

5.      Bläsgås

6.      Knölsvan 

7.      Sångsvan

8.      Mandarinand

9.      Gravand

10.  Skedand

11.  Snatterand

12.  Bläsand

13.  Amerikansk Bläsand

14.  Gräsand

15.  Kricka

16.  Rödhuvad dykand

17.  Brunand

18.  Vigg

19.  Bergand

20.  Blåvingad Årta

21.  Ejder

22.  Alfågel

23.  Sjöorre

24.  Knipa

25.  Salskrake

26.  Storskrake

27.  Småskrake

28.  Fasan

29.  Tamduva

30.  Ringduva

31.  Skogsduva

32.  Rörhöna 

33.  Sothöna

34.  Smådopping

35.  Skäggdopping

36.  Svarthakedopping

37.  Tofsvipa

38.  Storspov

39.  Skrattmås

40.  Fiskmås

41.  Havstrut

42.  Gråtrut

43.  Tobisgrissla

44.  Vit stork

45.  Storskarv

46.  Toppskarv

47.  Gråhäger 

48.  Ägretthäger

49.  Kungsörn 

50.  Havsörn

51.  Sparvhök

52.  Röd glada

53.  Ormvråk

54.  Tornfalk

55.  Pilgrimsfalk

56.  Hornuggla

57.  Större hackspett

58.  Gröngöling

59.  Varfågel

60.  Skata

61.  Kaja

62.  Råka

63.  Gråkråka

64.  Korp

65.  Svartmes

66.  Tofsmes

67.  Blåmes

68.  Stjärtmes

69.  Skäggmes 

70.  Talgoxe

71.  Entita

72.  Kungsfågel

73.  Gärdsmyg

74.  Nötväcka

75.  Trädkrypare

76.  Trädgårdsträdkrypare

77.  Stare

78.  Koltrast

79.  Björktrast

80.  Rödhake

81.  Gulsparv

82.  Gråsparv

83.  Snösparv

84.  Kornsparv

85.  Bofink

86.  Bergfink

87.  Grönfink

88.  Pilfink

89.  Vinterhämpling

90.  Mindre korsnäbb

91.  Grönsiska

92.  Domherre

93.  Stenknäck

94.  Ängspiplärka

95.  Skärpiplärka

96.  Berglärka 

97.  Forsärla 

98. Baltimoretrupial