ARTLISTA
Skåneresa
den 8-10 februari 2019
 

Knölsvan

Sångsvan

Sädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Fasan

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Röd glada

Havsörn

KEJSARÖRN

Kungsörn

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Stenfalk

Rörhöna

Sothöna

Tofsvipa

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Kaspisk trut

Havstrut

Tamduva

Ringduva

Skogsduva

STÖRRE TURTURDUVA

Spillkråka

Större hackspett

Sånglärka

Ängspiplärka

Sädesärla

Sidensvans

Gärdsmyg

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Kungsfågel

Entita

Tofsmes

Svartmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Gråsiska

Vinterhämpling

Domherre

Stenknäck

Gulsparv

Sävsparv

Kornsparv

 

Totalt 90arter