Artlista, Halland 24/4-16

Knölsvan

Bläsgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Skedand

Vigg

Ejder

Sjöorre

Knipa

Småskrake

Storskrake

Fasan

Storskarv

Gråhäger

Vit stork

Röd glada

Brun kärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Tornfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Trana

Strandskata

Skärfläcka

St. strandpipare

Ljungpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Kärrsnäppa

Enkelbeckasin

Rödspov

Myrspov

Småspov

Storspov

Rödbena

Gluttsnäppa

Drillsnäppa

Skrattmås

Fiskmås

Silltrut

Gråtrut

Havstrut

Kentsk tärna

Fisktärna

Silvertärna

Småtärna

Tamduva

Ringduva

Sånglärka

Ladusvala

Hussvala

Ängspiplärka

Gulärla

Sädesärla

Järnsparv

Rödhake

Rödstjärt

Stenskvätta

Koltrast

Taltrast

Gransångare

Lövsångare

Skäggmes

Blåmes

Talgoxe

Nötskrika

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Grönfink

Hämpling

Gråsiska

Sävsparv