ARTLISTA
Halland
oktober 2021

1.  Knölsvan.

2.  Sångsvan.

3.  Sädgås.

4.  Grågås.

5.  Vitkindad gås.

6.  Prutgås.

7. Gravand.

8.  Bläsand.

9.  Snatterand.

10.  Kricka.

11.  Gräsand.

12.  Stjärtand.

13.  Skedand.

14.  Ejder.

15.  Sjöorre.

16.  Svärta.

17.  Salskrake.

18.  Storskrake.

19.  Småskrake.

20.  Havssula.

21.  Storskarv.

22.  Toppskarv.

23.  Gråhäger.

24.  Röd glada.

25.  Havsörn.

26.  Blå kärrhök.

27.  Ormvråk.

28.  Tornfalk.

29.  Pilgrimsfalk.

30.  Myrspov.

31.  Storspov.

32.  Strandskata.

33.  Störrestrandpipare

34.  Kustpipare.

35.  Tofsvipa.

36.  Kustsnäppa.

37.  Kärrsnäppa.

38.  Sandlöpare.

39.  Skärsnäppa.

40.  Brushane.

41.  Rödbena.

42.  Gluttsnäppa.

43.  Roskarl.

44.  Skrattmås.

45.  Fiskmås.

46.  Havstrut.

47.  Gråtrut.

48.  Sillgrissla.

49.  Tordmule.

50.  Tobisgrissla.

51.  Alkekung.

52.  Tamduva.

53.  Ringduva.

54.  Större hackspett.

55.  Sånglärka.

56.  Berglärka.

57.  Ängspiplärka.

58.  Skärpiplärka.

59.  Forsärla.

60.  Rödhake.

61.  Koltrast.

62.  Skäggmes.

63.  Blåmes.

64.  Talgoxe.

65.  Skata

66.  Kaja

67.  Gråkråka

68.  Råka

69.  Stare

70.  Pilfink

71.  Grönfink

72.  Bofink

73.  Bergfink.

74.  Steglits.

75.  Grönsiska.

76.  Vinterhämpling.

77.  Snösparv.

78.  Sävsparv.

79.  Gärdsmyg