ARTLISTA
Närke 18 maj 2019
 

Knölsvan

Sångsvan

Grågås

Kanadagås

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Vigg

Knipa

Fasan

Gråhakedopping

Storskarv

Gråhäger

Bivråk

Ormvråk

Havsörn

Brun Kärrhök

Fiskgjuse

Tornfalk

Aftonfalk

Lärkfalk

Pilgrimsfalk

Kornknarr

Sothöna

Trana

Fjällpipare

Tofsvipa

Enkelbeckasin

Gluttsnäppa

Skogssnäppa

Drillsnäppa

Grönbena

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Fisktärna

Svarttärna

Vitvingad tärna

Tamduva

Ringduva

Turkduva

Turturduva

Gröngörling

Spillkråka

Större hackspett

Sånglärka

Backsvala

Ladusvala

Trädpiplärka

Gulärla

Sädesärla

Buskskvätta

Stenskvätta

Björktrast

Stare

Rörsångare

Trastsångare

Ärtsångare

Törnsångare

Trädgårdssångare

Svarthätta

Lövsångare

Svartvit flugsnappare

Blåmes

Skata

Kaja

Kråka

Korp

Pilfink

Bofink

Steglits

Hämpling

Gulsparv

Ortolansparv

Sävsparv

76 Arter