ARTLISTA
Öland 6-8 oktober 2023

 

1.        Knölsvan.

2.        Bläsgås

3.        Grågås

4.        Kanadagås

5.        Vitkindad gås

6.        Prutgås

(Svartbukig prutgås Branta bernicla nigricans)

7.        Gravand

8.        Bläsand

9.        Snatterand

10.     Gräsand

11.     Stjärtand

12.     Skedand

13.     Brunand

14.     Kricka

15.     vigg

16.     Ejder

17.     Sjöorre

18.     Svärta

19.     Knipa

20.     Småskrake

21.     Storskrake

22.     Rapphöna

23.     Fasan

24.     Storlom

25.     Smådopping

26.     Skäggdopping

27.     Storskarv

28.     Ägretthäger

29.     Gråhäger

30.     Röd glada

31.     Havsörn

32.     Brun kärrhök

33.     Blå kärrhök

34.     Duvhök

35.     Sparvhök

36.     Ormvråk

37.     Fjällvråk

38.     Fiskgjuse

39.     Tornfalk

40.     Stenfalk

41.     Pilgrimsfalk

42.     Rörhöna

43.     Trana

44.     Strandskata

45.     Större strandpipare

46.     Ljungpipare

47.     Kustpipare

48.     Tofsvipa

49.     Skärsnäppa

50.     Kärrsnäppa

51.     Dvärgbeckasin

52.     Enkelbeckasin

53.     Myrspov

54.     Storspov

55.     Rödbena

56.     Roskarl

57.     Kustlabb

58.     Dvärgmås

59.     Skrattmås

60.     Fiskmås

61.     Gråtrut

62.     Havstrut

63.     Tordmule

64.     Tamduva

65.     Skogsduva

66.     Ringduva

67.     Turkduva

68.     Jorduggla

69.     Större hackspett

70.     Trädlärka

71.     Sånglärka

72.     Ladusvala

73.     Hussvala

74.     Ängspiplärka

75.     Skärpiplärka

76.     Sädesärla

77.     Gärdsmyg

78.     Rödhake

79.     Svart rödstjärt

80.     Rödstjärt

81.     Stenskvätta

82.     Koltrast

83.     Taltrast

84.     Dubbeltrast

85.     Svarthätta

86.     Gransångare

87.     Kungsfågel

88.     Stjärtmes

89.     Blåmes

90.     Talgoxe

91.     Nötväcka

92.     Trädkrypare

93.     Varfågel

94.     Skata

95.     Kaja

96.     Råka

97.     Gråkråka

98.     Korp

99.     Stare

100.  Gråsparv

101.  Gulsparv

102.  Sävsparv

103.  Kornsparv

104.  Pilfink

105.  Bofink

106.  Bergfink

107.  Grönfink

108.  Steglits

109.  Grönsiska

110.  Hämpling