ARTLISTA
Öland den 12-14 oktober 2018
 

Knölsvan

Mindre sångsvan

Bläsgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindadgås

Prutgås

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Knipa

Småskrake

Storskrake

Rapphöna

Fasan

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdoping

Storskarv

Ägretthäger

Gråhäger

Rödglada

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Trana

Strandskata

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Sandlöpare

Kärrsnäppa

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Myrspov

Svartsnäppa

Dvärgmås

Skrattmås

Gråtrut

Havstrut

Tamduva

Skogsduva

Turkduva

Ringduva

Hornuggla

Gröngöling

Större hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Ladusvala 

Ängspiplärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Dubbeltrast

Taltrast

Svarthätta

Tajgasångare

Bergstajgasångare

Gransångare

Kungsfågel

Brandkronad kungsfågel

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Varfågel

Nötskrika

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Gråsiska

Hämpling

Större korsnäbb

Domherre

Stenknäck

Gulsparv

Sävsparv

 

(108 Arter)