ARTLISTA
Öland
9-10 okt 2021

1.  Knölsvan

2.  Mindre sångsvan

3.   Sädgås

4.  Bläsgås

5.  Grågås

6.  Kanadagås

7.  Vitkindad gås

8. Prutgås

9. Rödhalsad gås

10.   Gravand

11.   Bläsand

12.   Snatterand

13.   Kricka

14.   Gräsand

15.   Stjärtand

16.   Skedand

17.   Brunand

18.   Vigg

19.   Bergand

20.   Ejder

21.   Alfågel

22.   Sjöorre

23.   Svärta

24.   Knipa

25.   Salskrake

26.   Småskrake

27.   Storskrake

28.   Fasan

29.   Smålom

30.   Storlom

31.   Skäggdopping

32.   Storskarv

33.   Ägretthäger

34.   Gråhäger

35.   Bivråk

36.   Rödglada

37.   Havsörn

38.   Brun kärrhök

39.   Blå kärrhök

40.   Duvhök

41.   Sparvhök

42.   Ormvråk

43.   Fjällvråk

44.   Tornfalk

45.   Pilgrimsfalk

46.   Sothöna

47.   Trana

48.   Skärfläcka

49.   Större strandpipare

50.   Ljungpipare

51.   Kustpipare

52.   Tofsvipa

53.   Småsnäppa

54.   Sandlöpare

55.   Kärrsnäppa

56.   Brushane

57.   Myrspov

58.   Storspov

59.   Rödbena

60.   Gluttsnäppa

61.   Dvärgmås

62.   Skrattmås

63.   Fiskmås

64.   Gråtrut

65.   Havstrut

66.   Kentsk tärna

67.   Sillgrissla

68.   Tordmule

69.   Tamduva

70.   Ringduva

71.   Skogsduva

72.   Kattuggla

73.   Större hackspett

74.   Trädlärka

75.   Sånglärka

76.   Backsvala

77.   Ladusvala

78.   Ängspiplärka

79.   Skärpiplärka

80.   Forsärla

81.   Sädesärla

82.   Gärdsmyg

83.   Järnsparv

84.   Rödhake

85.   Svart rödstjärt

86.   Stenskvätta

87.   Koltrast

88.   Taltrast

89.   Rödvingetrast

90.   Ärtsångare

91.   Svarthätta

92.   Gransångare

93.   Kungsfågel

94.   Stjärtmes

95.   Blåmes

96.   Talgoxe

97.   Nötväcka

98.   Nötskrika

99.   Skata

100  . Kaja

101  . Råka

102  . Gråkråka

103  . Korp

104  . Stare

105  . Gråsparv

106  . Pilfink

107  . Bofink

108  . Bergfink

109  . Grönfink

110  . Steglits

111  . Grönsiska

112  . Gråsiska

113  . Hämpling

114  . Mindre korsnäbb

115  . Gulsparv

116  . Sävsparv

117  . Taigablåstjärt