ARTLISTA
Skåneresa
den 6-8 september
2019

Knölsvan

Grågås

Kanadagås

Vitkindad gås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Brunand

Vigg

Ejder

Knipa

Fasan

Smådopping

Skäggdopping

Svarthalsad dopping

Storskarv

Ägretthäger

Gråhäger

Vit stork

Bivråk

Brun glada

Rödglada

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Ängshök

Stäpphök

Sparvhök

Ormvråk

Fiskgjuse

Tornfalk

Stenfalk

Lärkfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Rörhöna

Sothöna

Trana

Strandskata

Skärfläcka

Större strandpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Kärrsnäppa

Enkelbeckasin

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Drillsnäppa

Fjällab

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Fisktärna

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Turkduva

Tornseglare

Kungsfiskare

Gröngörling

Större hackspett

Mindre hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Backsvala

Hussvala

Ladusvala

Ängspiplärka

Fältpiplärka

Gulärla

Sädesärla

Forsärla

Gärdsmyg

Rödhake

Buskskvätta

Stenskvätta

Koltrast

Rörsångare

Lövsångare

Skäggmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Skata

Kaja

Gråkråka

Råka

Korp

Stare

Pilfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gulsparv

Sävsparv

// 103