ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER AUGUSTI 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
31/8 Stängshök Mönarp, Jälabron mot SV LS
Röd glada 2 Mönarp LS
Blå kärrhök 2 hanar, 1 hona Mönarp LS
Tornseglare några Mönarp LS
Tornfalk 1 jagande Mönarp LS
Gök 1 ad Mönarps gård LS
Ormvråk c:a 10 Mönarp-Rogestorp LS
Törnsångare 1 Drakarörsgatan, Falköping LS
Tornseglare flera Gökhem LiF,GF
25/8 Bivråk Ore backar, Hornborgasjön MF,JJ
24/8 Pilgrimsfalk Trandansen, Bjurum ÅAb
Svartsnäppa 12 Trandansen, Bjurum ÅAb
St. strandpipare 9 Trandansen, Bjurum ÅAb
Drillsnäppa 1 Trandansen, Bjurum ÅAb
Grönbena 1 Trandansen, Bjurum ÅAb
Röd glada 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb
Vattenrall 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb
Trastsångare 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb
23/8 Göktyta 1 S. om Falköpings soptipp EL
Kornknarr 1 Ö. om Falköpings soptipp EL
17/8 Havsörn 2 ad, 1 juv Trandansen, Bjurum EL
10/8 Bivråk Gökhem MF
7/8 Fjällgås 2 Trandansen, Bjurum JJ
Stripgås 1 Trandansen, Bjurum JJ
Pilgrimsfalk 1 Trandansen, Bjurum JJ
Svartsnäppa 1 Trandansen, Bjurum JJ
5/8 Kornknarr 1 Lunnagårdens allé ÅAb
4/8 Brushane >20 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Roskarl 1 juv. Trandansen, Bjurum MF,JJ
Enkelbeckasin 2 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Kärrsnäppa 2 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Småsnäppa 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Gluttsnäppa 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Grönbena flera Trandansen, Bjurum MF,JJ
St. strandpipare 3 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Drillsnäppa 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Vitkindad gås 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
3/8 Brushane 7 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Kustsnäppa c:a 10 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Spovsnäppa c:a 10 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Gluttsnäppa 5 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Enkelbeckasin 3 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Grönbena c:a 20 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Ljungpipare 1 juv. Trandansen, Bjurum MF,JJ
Småsnäppa 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Drillsnäppa 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
Rödbena 2 Trandansen, Bjurum MF,JJ
2/8 Kärrsnäppa 4 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Spovsnäppa 2 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Småsnäppa 1 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Drillsnäppa 2 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
M. strandpipare 1 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Brushane 9 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Grönbena 10 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Gluttsnäppa 2 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Enkelbeckasin 12 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Storspov 3 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Tofsvipa 400 Trandansen, Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb
Duvhök 1 hona St. Bjurum AL,HÅA,ILA,ÅAb

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson