ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER AUGUSTI 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-08-29 Dubbeltrast >10 st L. Salaholm, Trävattna MF,JJ
2004-08-22 Pilgrimsfalk 2 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Lärkfalk 1 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
2004-08-19 Myrspov 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
Spovsnäppa 17 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
Kustsnäppa 1 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
St. strandpipare 10 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
Kärrsnäppa 7 Vadboden, Bjurum ÅAb,ILA
2004-08-18 Havsörn 2 ad Vadboden, Bjurum UC
Brushane många Vadboden, Bjurum UC
Enkelbeckasin många Vadboden, Bjurum UC
Gluttsnäppa 9 Vadboden, Bjurum UC
Spovsnäppa 1 Vadboden, Bjurum UC
Törnskata 3 Vadboden, Bjurum UC
2004-08-17 Pilgrimsfalk 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Spovsnäppa 6 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Kärrsnäppa 2 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Röd glada 1 Marka kyrka ÅAb
2004-08-16 Lärkfalk 1 juv Ingvaldstorp, Brunnhem LS
2004-08-14 Smådopping 1 Hångers udde, Hornborgasjön ÅAb
2004-08-13 Smådopping 1 vattensamligen g:a Gtb-vägen ÅAb
Vattenrall 1 vattensamligen g:a Gtb-vägen ÅAb
Svarthakedopping 3 vattensamligen g:a Gtb-vägen ÅAb
Blå kärrhök 1 hane Mönarp ÅAb
2004-08-05+06 Gravand 1 Trandansen Bjurum ÅAb,ILA
2004-08-05 Vaktel 1 spel. åkrarna V. om Ålleberg LS
Törnskata häckning åsarna S. on Nolgården Näs LS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson