ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER AUGUSTI 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  Augusti Nötkråka 1 Ö. sidan av Brunnhemsbergets sluttning LS
 
  2005-08-31 Brushane minst 400 Mönarp ÅAb
  Blå kärrhök 1 ad hona Mönarp ÅAb
  Kornknarr 1 ad + 8 pull strax S. om Mjäldrunga kyrka UC,IC
 
  2005-08-25 Blåhake 1 Marjarp IH
 
  2005-08-24 Blå kärrhök 1 hane Sjötorpssjön IH
 
  2005-08-20 Svartsnäppa 1 juv Agnestadsjön IH
  Rödstr. piplärka 3 mellan Agnestad och Viken IH
 
  2005-08-13 Ägretthäger 1 Hångers udde ÅAb,ILA
 
  2005-08-11 Lärkfalk 3-4 (en kull) Holma, Brismene - Jäla IH
 
  2005-08-10 Lärkfalk 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Vattenrall 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Myrsnäppa 1 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Mosnäppa 9 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Småsnäppa 2 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Svartsnäppa 6 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  Kärrsnäppa 9 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
  St. strandpipare 11 Fågeludden, Hornborgasjön ÅAb,ILA
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson