ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER DECEMBER 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
             31/12 Sidensvans >10 Gökhem MF,JJ
Kungsörn 1 Trandansen, Bjurum  EL
Havsörn 1 Trandansen, Bjurum  EL
Snösparv >20 Trandansen, Bjurum  EL
Fjällvråk 2 Trandansen, Bjurum  EL
30/12 Kungsörn 2 Hånger, Hornborgasjön GE
29/12 Ringduva 1 förbiflyg. Hasselgatan, Falköping

LS

28/12 Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
27/12 M. hackspett 1 Herstorp, Odensberg IC,UC
M. hackspett 1 Trandansen, Bjurum  JJ
23/12 Stenknäck 1 fågelbord Hasselgatan, Falköping

LS

22/12 Svartmes 1 trädgård, Odensberg IC,UC
Bergfink 1 trädgård, Odensberg IC,UC
Bofink 4 trädgård, Odensberg IC,UC
Steglits 1 trädgård, Odensberg IC,UC
St. hackspett 1 trädgård, Odensberg IC,UC
21/12 Bofink 2 honor Jakobsbergsgatan, Falköping GS,HS
20/12 Havsörn 6 S. delen av Hornborgasjön GE
Kungsörn 2 S. delen av Hornborgasjön GE
M. hackspett 2 Bjärka kyrkoruin, Hornborgasjön GS,HS
14/12 Havsörn 2 Hånger, Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum JJ
Tornfalk 1 Klockaregården, Bjurum JJ
13/12 Sidensvans 20 Medborgarhuset, Falköping LS
10/12 Trana 6 Esiagården, Hornborgasjön UT
Havsörn 3 Hånger, Hornborgasjön UT
Fjällvråk 1 Ebbholmen, Hornborgasjön UT
9/12 Sidensvans 100 Danska vägen, Falköping LS
7/12 Havsörn minst 3 S. delen av Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 2 Vadboden JJ
M. hackspett 1 Trandansen JJ
Fjällvråk 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Sparvhök 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
6/12 Havsörn 1 ad S. delen av Hornborgasjön JJ
Sidensvans 14 Scheelegatan, Falköping LS
3/12 Sidensvans 15 över Falköping Central MF
1/12 Sidensvans 9 Rantens gård, Falköping MF
Havsörn  1 (1K) Mönarp-Naglarp LS
Tornfalk  1 Mönarp LS
Fjällvråk  2 Mönarp LS
Skäggdopping  1 Sjötorpasjön LS
Vigg  2 Sjötorpasjön LS
Grågås  50 Sjötorpasjön LS
Kanadagås  300 Sjötorpasjön LS
Sångsvan  25 Sjötorpasjön LS

OBSERVATÖRER
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson 
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson