ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER DECEMBER 2005
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-12-27 --> St. turturduva 1 område runt Betesvägen, Falköping UT m.fl
 
  2005-12-30 Sidensvans 13 S:t Olofsgat 10-12, Falköping MF
 
  2005-12-29 Sidensvans 15 Gökhem LiF
 
  2005-12-26 Kungsörn           2 1 2k (ny) över Naglarp;
1 ad eller nästan ad (säkert samma som tidigare) N om Slutarp
AG,SGn,JoG
  Varfågel           1 Kjellbergs, Mönarp AG,SGn,JoG
  Nötkråka 1 förbiflygande över Dotorpsplanen JoG
  Kaja c:a 1500 Sikagården--Viken--Agnestad;
många "av ostlig typ" (smala men tydliga, grå halsband)
JoG
 
  Rovfåglar f.ö. övrigt under julhelgen: 13 fjällvråkar och 10 ormvråkar i området Falköpings soptipp--Mönarp--Naglarp. Få tornfalkar, bara 2--3 stycken.
// fam Grahn
 
 
  2005-12-25 Gråhäger 1 Horsö--Mönarp JöG,JoG
  Kungsörn 2 1 ex 3k + 1 ex 6--7k, norra Hjorte-mossen JöG,JoG
  Strömstare          1 kanalen SO om Aspelund, Sköttning JöG,JoG
  Råka 1 ad Humlegården, Falköping JöG,JoG
  Snösparv 1 Långabergen--Risholmsmossen, Mönarp JöG,JoG
  Antalet gräsänder slog rekord, med högsta antalet någonsin vintertid,
hela 1825 exemplar i Hulesjön, Svandammarna och Mössebergs
djurpark. Denna gång 63% hanar och 37% honor -- en normal fördelning
med övervikt åt hanar. Tidigare högsta siffror under midvintern är
1500 exemplar 2004 och 1440 ex 2003.  //
JöG,JoG
 
  2005-12-24 Sångsvan          225 190 ad (minst, troligen ca 200 ex) + 34 juv mittför Rogestorp (havrestubbåker) fam Grahn
  Kungsörn            2 1 subad (3k-typ) Lunnas talldunge, Göteve;
1 ex (äldre subad) flygande mot Naglarp
fam Grahn
  Varfågel            tot. 5 1 ex Grimskullens bro
1 ex Maxlanda
1 ex Häcktaxytan, Mönarp
1 ex mellersta Jälamossen
1 ex Naglarp
fam Grahn
  Rörhöna             1 hörd, Hulesjöns inlopp JoG
  Forsärla 1 ad reningsverket Falköping JoG
  Gärdsmyg            1 hörd, N om Hulesjöns inlopp JoG
 
  2005-12-23 Strömstare 1 0,5 km N om Stora Bäckabo JoG
  Enkelbeckasin färska spår och petmärken i en bäck,
Friggeråker
JoG
  Ringduva 1 (juv?) Lilla Dotorp JoG
  Turkduva            5 Almstigen JoG
  Forsärla            1 hörd, reningsverket Falköping JoG
  Sidensvans 315 i tre flockar, som mest 200 Botvidsgatan × Eriksgatan;
110 ex Odenbadet/Götavägen
JoG
  Stenknäck           2 överflygande reningsverket Falköping JoG
 
  2005-12-21 Sidensvans minst 65 p-plats nedom SE-banken, Falköping MF
 
  2005-12-13 Sidensvans minst 50 Statoil - Stadshuset, Falköping MF
 
  2005-12-11 Vattenrall 1 (ev. 2) Hulesjön LS
  Entita 4 Hulesjön LS
  Kricka 4 Hulesjön LS
  Knipa 4 Hulesjön LS
  Bläsand 1 Hulesjön LS
  Gräsand 180 Hulesjön LS
  Varfågel 1 Hulesjön LS
  Ormvråk 1 Hulesjön, vid ARV-slam LS
  Fjällvråk 1 Rogestorp LS
  Fjällvråk 1 Mönarp LS
  Fjällvråk 1 Mönarp, S. om Jälabron LS
  Grågås 5 Rogestorp LS
  Sångsvan 260 Rogestorp LS
  Tornfalk 1 Mönarp LS
  Sparvhök 1 Mönarp LS
  Kanadagås 4 Sjötorpasjön LS
  Gräsand c:a 450 Sjötorpasjön LS
  Knipa 2 Sjötorpasjön LS
  Bläsand 1 Sjötorpasjön (ev samma som i Hulesjön?) LS
  Gråsiska 2 Hulesjön LS
  Gråsiska 120 Mönarp LS
  Sidensvans 35 Falköping LS
 
  2005-12-10 Sångsvan c:a 200 Rogestorp MF,JJ
  Fjällvråk 1 mellan Rogestorp och Mönarp MF,JJ
  Tornfalk 1 Rogestorp MF,JJ
  Tornfalk 1 PA:s, Falköping MF,JJ
  Snösparv c:a 80 Agnestadsjön JJ
  Sidensvans 120 Falköping LS
  M. korsnäbb 20 Falköping LS
 
  2005-12-09 Sidensvans minst 16 "Läkaren", Falköping MF
 
  2005-12-06 Trana 1 mellan Varnhem och Broddetorp JJ
 
  2005-12-04 Fjällvråk 1 S. väg 47 (infart Falköpings soptipp) JJ
  Fjällvråk 1 Redberga - väg 47 (järnvägen) JJ
  Sparvhök 1 väg 47 (~infart Falköpings soptipp) JJ
  Fjällvråk 1 nära rondellen vid "Cheapy" MF
 
  2005-12-03 Havsörn 2 Vadboden, Bjurum JJ
  Blå kärrhök 1 hane S. delen av Hornborgasjön JJ
  Tornfalk 1 Vadboden, Bjurum JJ
  Fjällvråk 1 Forentorp JJ
  Fjällvråk 1 N. om Klockaregården, Falköping JJ
 
  2005-12-02 Gråsiska c:a 10 Lillegården, Valtorp MF,JJ
 
  2005-12-01 Sidensvans 4 Stadsteatern, Falköping MF
 
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson