FAUNAOBSERVATIONER
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2009        
  2009-02-25 Ekorre 1 fågelbord, Hasselgat 15, Falköping LS
           
  2007        
  2007-12-26 Citronfjäril 1 vilande på buske.
Mössebergsplatå vid Gröna mad
LS
           
  2007-10-23 Mink 1 Hulesjöns vide LS
           
  2007-08-06 Liten snabelsvärmare 1 larv vägen in mot Ålleberg LS
           
  2007-07-22 Aspfjäril 1 hygge vid motionscentralen Mösseberg  LS
    Storfläckig pärlemorfjäril 3 slalombacken på grusvägen  LS
    Hermelin 1 (unge?) överkörd, Hjortemossen, Mönarp EV, JoG
           
  2007-06-24 Aspfjäril 1 N. om Björstorp, nedre Vilske-Kleva MF,JJ
           
  2007-06-17 Räv 3 ungar Kungsåsen, NR Nolgården Näs LS
           
  2007-06-10 Buskmus 1 död Prästgården, Friggeråker LFr
           
  2007-04-27 Skogsödla 1 Dala LS
    Skogsödla 1 Brunnhem LS
    Buskmus 1 Naglarp JoG
           
  2007-04-26 Skogsödla 1 Lillegården, Valtorp JJ
           
  2007-04-01 Buskmus 1 Östergården, Gökhem MF,JJ
           
  2007-03-31 Mink 1 Sjötorpasjön LS
           
  2007-01-03 Citronfjäril 1 vilande på mosstuva, Mösseberg LS
           
  2006        
  2006-12-17 Nässelfjäril 1 vilande på vägg, Dalagatan Falköping LS
           
  2006-10-01 Långörad fladdermus 1 Prästgården, Friggeråker LFr
           
  2006-09-24 Hussyrsa flera Falköpings soptipp JoG
           
  2006-09-22 Iller 1 överkörd Södra Tvärvägen JoG
    Iller 1 överkörd Galgbacken, Kinneved JoG
    Åkergroda spelande Bergsjön JoG
           
  2006-07-15 Buskmus 1 hona, död Gudhem JöG,JoG
           
  2007-06-25 Aspfjäril 1 Suntak MF,JJ
           
2006-05-31 Hermelin 1 sprang över vägen vid Trandansen LS
           
  2005        
2005-09-08 Långörad fladdermus 1 Prästgården, Friggeråker LFr
           
2005-09-03 Brunsprötad skymningsvärmare 1 Drakängsgatan Södra Bestorp LS
    Aspvedbock 1 Hasselgatan 15, på poppel i trädgården LS
           
2005-08-26 Iller 3 strax norr om Broddetorp LS
           
  2005-08-23 Buskmus 1 Prästgården, Friggeråker LFr
           
2005-08-20 Ligustersvärmare 3 larver Härstorp, Odensberg, Gökhem LS
           
2005-08-05 Buskmus 1 Prästgården, Friggeråker LFr
           
2005-07-10 Hermelin 1 Trandansen, Bjurum LS
           
2005-04-15 Åkergroda spelande Storesjö på Ålleberg LS
    Vanlig groda spelande Storesjö på Ålleberg LS
           
           
  2004        
2004-08-15 Brunsprötad skymningssvärmare 1 larv Drakängsgatan, Södra Bestorp LS
Allmän snabelsvärmare 1 larv Drakängsgatan, Södra Bestorp LS
Iller 1 Falbygdens ost LS
2004 aug Buskmus 1 funnen död, Gökhem MF,JJ
2004-06-06 Bäver 1 Slafsan, Lillegården, Valtorp JJ
2004-05-22 Buskmus 1 Östergården, Gökhem MF,JJ
2004-05-06 Skogsmård 1 Hulesjön TJ
 
OBSERVATÖRER
EV Emma Vidmark
MF Mari Friberg
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker
LS Lennart Sundh
TJ Tore Johansson