FÅGELINFLUENSA


RAPPORTERA DÖDA FÅGLAR!

Eftersom den aggressiva formen av fågelinfluensa åter verkar ha fått fäste i  Europa (Ungern) så är det av stor vikt att fynd av döda eller sjuka fåglar rapporteras till Svalan så fort någon fågel hittas. Framförallt så önskas rapportering om andfåglar, rovfåglar och måsfåglar men även andra arter som uppehåller sig i närheten av större fågelansamlingar. Likaså är det av stort intresse att få rapporter om döda/sjuka fåglar i närheten av tamfågelbesättningar. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA håller på att bygga upp ett kontaktnät med kustbefolkning, jägare, fiskare m.fl. som hjälper till med rapporteringen och det vore av stor vikt om även
ornitologer blev involverade i nätverket.
SVA läser av Svalanrapporteringen dagligen för att få grepp om större fågelansamlingar, döda fåglar m.m. och därmed vara bättre förberedd på att sätta in resurser så snabbt som möjligt om fågelinfluensan skulle dyka upp i Sverige igen.
Så, rapportera så fort ni stöter på någon död eller sjuk fågel i ovanstående kategori så är vi väldigt tacksamma.
Ni kan även ringa om ni undrar över något.

SÅ RAPPORTERA!

MVH
Ulf Karlsson
Ornitolog på SVA
0703-094250
eller
Gunilla Hallgren
Avdelningen för sjukdomskontroll, SVA
018/674000

Statens veterinärmedicinska anstalt, växel: 018-67 00 00


Martin Tjernberg
ArtDatabanken, SLU
Box 7007, 750 07 Uppsala

Tfn: 018-67 22 84

Lokalt är det länsveterinären som man skall ta kontakt med om man ser något anmärkningsvärt.
Telefonnumret är 0501-60 50 00, fråga efter veterinärenheten eller länsveterinären.
Ring inte till kommunernas miljövårdsenheter som inte har hand denna problematik.