ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER FEBRUARI 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
v. 9 Sidensvans 30-40 Odensberg UC,IC
Gråsiska 2-7 Odensberg UC,IC
27/2 Havsörn 2 ad S. delen av Hornborgasjön JJ
Kungsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
Duvhök 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
24/2 Havsörn 1 ad S. delen av Hornborgasjön JJ
Sidensvans c:a 50 Storegården, Odensberg BD,SD,JJ
Gråsiska några Storegården, Odensberg JJ
Grågås 9 + 15 Trandansen, Bjurum LS
Sidensvans 35 Statoil, Botvidsgatan Falköping LS
23/2 Kattuggla 1 sp. S:t Olofs kyrka MF
v. 8 Sidensvans c:a 85 Storegården, Odensberg BD,SD
22/2 Råka 1 Wetterlinsgat 11, Falköping JJ
20/2 Sidensvans 70 Odensberg UC
Sidensvans >20 Mössebergsgatan, Falköping MF
18/2 Kattuggla 1 sp. S:t Olofs kyrka MF,JJ
16/2 Fjällvråk 1 Hornborgamaden MF,JJ
Havsörn 1 ad S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Ormvråk 1 Falköpings soptipp MF,JJ
Fjällvråk 1 Falköpings soptipp MF,JJ
Sothöna 1 inloppskanalen, Hulesjön MF,JJ
M. hackspett 1 Hulesjön LS
Varfågel 1 Risholmen, Mönarp LS
Strömstare 1 Slafsan, Håkantorp LS
Svartmes 2 S. om Sjötorpasjön LS
Sidensvans 40 Kleva klinter LS
Sidensvans 50 + 20 Falköping LS
Sothöna 1 Hulesjön LS
Fjällvråk 1 Mönarp LS
Fjällvråk 1 Rogestorp LS
Gråsiska 5 Gärdesgatan, Falköping TL
Turkduva 2 Gärdesgatan, Falköping TL
Grönfink c:a 30 Gärdesgatan, Falköping TL
15/2 Duvhök 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
Gråsiska 10 Gökhem MF,JJ
14/2 Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
Duvhök 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
Gråsiska 33 St. Ruderna, Stenum BS
12/2 Kattuggla 1 hörd 
(och sedd)
S:t Olofs kyrka MF,JJ
10/2 Sidensvans 26 Tingshuset, Fredriksbergsvägen MF
9/2 Havsörn 2 ad S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Ormvråk 1 Vadboden-Trandansen, Bjurum MF,JJ
Fjällvråk 1 Gudhem MF,JJ
Kungsörn 1 subad Rogestorp-Risholmen LS
Gråsiska 3 trädgård, Odensberg UC,IC
Bofink 1 hane trädgård, Odensberg UC,IC
St. hackspett 1 hona trädgård, Odensberg UC,IC
Tornfalk 1 Norra Tvärvägen Falköping UC,IC
Tornfalk 1 Bjurums kyrka UC,IC
8/2 Havsörn 1 ad Bjurumskanalen, Hornborgasjön MF,JJ
Råka 1 Wetterlinsgat 11, Falköping JJ
7/2 Kungsörn 1 (2K) Falekvarna ÅAb
6/2 Gråhäger 1 Falköpings soptipp ÅAb
Fjällvråk 3 Falköpings soptipp ÅAb
Ormvråk 2 Falköpings soptipp ÅAb
Tornfalk 1 Falköpings soptipp ÅAb
3/2 Kattuggla 2 hörda S:t Olofs kyrka MF,JJ
Kattuggla 1 hörd S:t Olofs kyrkogård (Vilhelmsro) MF,JJ
Gråsiska 11 St. Ruderna, Stenum BS
Snösiska 1 Skyberg, Marka ÅAb
2/2 Kungsörn 2 (varav 1 juv) Vadboden, Bjurum  + utfodr.plats FFK
Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Havsörn 1 subad + 1 juv Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Varfågel 1 Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Gråsiska >10 Rössberga bro MF,JJ
Fjällvråk 1 Marka/Gökhem MF,JJ
Fjällvråk 1 Lunnagården, Falköping MF,JJ
Björktrast c:a 30 Parkgat 14, Falköping TJ
1/2 Kungsörn 1 juv Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Havsörn 1 juv Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Ormvråk 2 Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Fjällvråk 2 Vadboden, Bjurum m. omnejd FFK
Korp 2 utfodr.plats Hånger/Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Marka/Gökhem MF,JJ
Fjällvråk 1 väg 47/Falköpings soptipp MF,JJ
Fjällvråk 2 sträckan Falköpings soptipp >> Mönarp ÅAb
Ormvråk 1 sträckan Falköpings soptipp >> Mönarp ÅAb
Tornfalk 2 sträckan Falköpings soptipp >> Mönarp ÅAb
Varfågel 3 sträckan Falköpings soptipp >> Mönarp ÅAb

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
AT Albin Thorsson
BD Birgitta Danielsson
BS Bo Strand
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IF Ingemar Fägerlind
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RK Reino Korhonen
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
TL Thérese Lindberg
UC Ulla Carlsson
UP Ulf Peterson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson