ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER FEBRUARI 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-02-29 Gärdsmyg 1 Bjärka - Ore backar JJ
2004-02-23 Sparvuggla 1 spel Borrabo, Trävattna ÅAb
2004-02-21 Kungsörn 1 subad Borgunda-Sjogerstad, mot N. LS
Kattuggla 1 hane+1 hona
hörda
Gökhem, Östergården MF
Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 1 Hångerområdet, Hornborgasjön MF,JJ
Varfågel 1 Trandansen, Bjurum MF,JJ
2004-02-20 Havsörn 3 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
Kungsörn 1 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 1 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
2004-02-19 Havsörn 5 (varav 2 ad) Hångerområdet Hornborgasjön JJ
Kungsörn 3 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
2004-02-18 Kattuggla 1 hörd Hångerområdet, Hornborgasjön JJ
              2004-02-16 Pilgrimsfalk 1 Vadboden, Bjurum JJ
Havsörn 1 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
Kungsörn 1 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
Duvhök 1 Hångerområdet Hornborgasjön JJ
              2004-02-15 Havsörn 2 (varav 1 ad) S. delen av Hornborgasjön JJ
Ormvråk 1 N. om Dagsnäs JJ
Strömstare 1 Lidan, 300 m. uppströms Kvissle MF,JJ
Sånglärka 2+1 Hornborgamaden LFr
Varfågel 1 Mönarp LFr
Varfågel 1 Rogestorp LS
Kungsörn 1 Mönarp LS
Fjällvråk 1 Mönarp LS
Ormvråk 3 Mönarp LS
Stare 4 Mönarp LS
Sångsvan 12 Mönarp LS
Rörhöna 1 Hulesjön LS
Tornfalk 1 hane Gökhem LS
              2004-02-14 Havsörn 4 (varav 2 ad) S. delen av Hornborgasjön JJ
Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
Fjällvråk 2 Vadboden, Bjurum JJ
Sidensvans 5 torp vid Dalakorset, Dala LS
              2004-02-08 Havsörn 2 Trandansen, Bjurum FFK
Tofsvipa 10 Trandansen, Bjurum FFK
Storskrake 4 Trandansen, Bjurum FFK
Gräsand c:a 200 Trandansen, Bjurum FFK
M. hackspett 1 Trandansen, Bjurum FFK
Sparvhök 1 Trandansen, Bjurum FFK
Ormvråk 1 Trandansen, Bjurum FFK
Grågås 20 Trandansen, Bjurum FFK
              2004-02-07 Havsörn 3 (varav 2 ad) Trandansen, Bjurum FFK     
Duvhök 1 Trandansen, Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Trandansen, Bjurum FFK
Tofsvipa 4 Trandansen, Bjurum FFK
Stare 7 Trandansen, Bjurum FFK
Storskrake 13 Trandansen, Bjurum FFK
2004-02-05 Tofsvipa 1 Trandansen, Bjurum GE
M. sångsvan 1 Trandansen, Bjurum GE
2004-02-01 Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön FFK
Fjällvråk 2 S. delen av Hornborgasjön FFK
Ormvråk 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
Stenfalk 1 hane Trandansen, Bjurum FFK
Sparvhök 1 Trandansen, Bjurum FFK
Varfågel 1 Lillegården, Valtorp JJ
2004-02-01--11 Kricka 3 Hulesjön ÅAb
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson