ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER FEBRUARI 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
 
  2005-02-27 Stjärtmes 5 fågelbord, Backatorp Östra Tunhem LP
  Rörhöna 2 Hulesjön Falköping ÅAb
  Kricka 2 Hulesjön Falköping ÅAb
  Sothöna 1 Hulesjön Falköping ÅAb
  Forsärla 1 Hulesjön Falköping ÅAb
  Knölsvan minst 3 Hulesjön Falköping ÅAb
 
  2005-02-26 Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ,GE
  Havsörn 4 S. delen av Hornborgasjön JJ,GE
  Ormvråk 1 Bjurum JJ
  Vattenrall 1 Hulesjön Falköping 2:a hand gm IN/ÅAb
  Dvärgbeckasin 1 Hulesjön Falköping 2:a hand gm IN/ÅAb
  Rörhöna 1 Hulesjön Falköping 2:a hand gm IN/ÅAb
  Forsärla 1 Hulesjön Falköping 2:a hand gm IN/ÅAb
 
  2005-02-25 Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Havsörn 5-6
(varav 1 ad)
S. delen av Hornborgasjön JJ
 
  2005-02-24 Fjällvråk 1 mellan Torbjörntorp och Gudhem JJ
 
  2005-02-23 Rapphöna 3 Gudhem HS,LFr
 
  2005-02-20 Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Ormvråk 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Fjällvråk 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Varfågel 1 väg 47, infart Mossvägen Falköping MF,JJ
  Varfågel 1 Östergården, Gökhem MF,JJ
  Fjällvråk 1 flygfältet Falköping MF,JJ
 
  2005-02-19 Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
 
  2005-02-12 Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Ormvråk 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Varfågel 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Gråhäger 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
  Turkduva 2 Uppståndelsens kapell, Falköping ADa,BD,ID
 
  2005-02-11 Steglits 2 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Gråsiska 4 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Turkduva 2 Odensberg UC,IC
 
  2005-02-10 Varfågel 1 väg mot Skövde, 2 km N. Falköping EL
 
  2005-02-07 Skogsduva 3 Skår, Gökhem ÅAb
  Varfågel 1 Skår, Gökhem ÅAb
 
2005-02-06 Forsärla 1 Soptippen Falköping UC,IC
  Havsörn 2 (varav 1 ad) S. delen av Hornborgasjön FFK
  Varfågel 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Stare 4 Vadboden, Bjurum FFK
  Snösparv 20 Trandansen FFK
 
2005-02-05 Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Varfågel 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Tofsvipa 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Stare 4 Vadboden, Bjurum FFK
  Fjällvråk 2 Vadboden, Bjurum FFK
  Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Steglits 1 flock Vadboden, Bjurum FFK
  Forsärla 2 Hulesjön, Falköping ÅAb
  Tofsmes 1 Södra Mösseberg ÅAb
 
2005-02-04 Kattuggla 1 spelande Prästgården, Friggeråker LFr
 
2005-02-03 Kattuggla 1 spelande Prästgården, Friggeråker LFr
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Petterson
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson