ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER FEBRUARI 2006
 
  2006-02-16--19 Klicka här >> för att läsa familjen Grahns observationer för perioden 16-19/2-2006
         
 

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2006-02-27 Råka 4 Drakängsgatan Södra Bestorp LS
  M. hackspett 1 hona strandskogen utmed NÖ stranden av Rösjön LS
 
  2006-02-26 Jorduggla 1 NO Friggeråker (mellan landsväg och järnväg) JJ
  Jorduggla 1 Skövde utmed väg 26 mellan ”rondellerna” på vägskylt LS
  Fjällvråk 1 Anneborgsområdet (väg 184) MF,JJ
  Gråsiska ej räknade Gudhems klosterruin MF,JJ
  Steglits 15-20 Gudhems klosterruin MF,JJ
  Bergfink fåtal Gudhems klosterruin MF,JJ
  Tornfalk 1 honf. Gudhems klosterruin MF,JJ
  Sparvhök 1 Gudhems klosterruin MF,JJ
  Ormvråk 1 Gudhems klosterruin MF,JJ
  Fjällvråk 1 södra Tvärvägen, Falköping LFr
  Fjällvråk 1 Rogestorp LFr
  Fjällvråk 1 Mönarp LFr
  Kattuggla 1 överflygande vägen vid Hunnarumpen (Jäla) LFr
 
  2006-02-25 Jorduggla 1 Hornborgamaden, Hornborgasjön MF,JJ
  Varfågel 1 Hornborgamaden, Hornborgasjön MF,JJ
  Tornfalk 1 hane Hornborgamaden, Hornborgasjön MF,JJ
  Havsörn 1 Dagsnäs MF,JJ
  Sparvuggla 1 Knektakvarn Blidsberg Ulricehamn LS
  Havsörn 1 subad Vilske Kleva – Östra Tunhem LP gm LS
 
  2006-02-24 Havsörn 1 väster om väg 184, Dagsnäs MF,JJ
 
  2006-02-19 Rörhöna 1 Hulesjön LS,PS
  Kricka 1 Hulesjön LS,PS
  Ormvråk 5-6 Mönarp-Rogestorp LS,PS
  Fjällvråk 2 Mönarp-Rogestorp LS,PS
  Duvhök 1 hane Mönarp-Rogestorp LS,PS
  Gråsiska 7 Mönarp-Rogestorp LS,PS
  Snösiska minst 2 Gudhems klosterruin LS,PS
  Gråsiska c:a 200 Gudhems klosterruin LS,PS
  Vinterhämpling c:a 20 Gudhems klosterruin LS,PS
  Steglits c:a 8 Gudhems klosterruin LS,PS
  Bergfink c:a 10 Gudhems klosterruin LS,PS
 

Tornfalk

1 Gudhems klosterruin LS,PS
 
  2006-02-18 Havsörn 2 ad Vadboden, Bjurum JJ
  Snösparv 6 vid väg 47, norr om Ålleberg MF,JJ
 
  2006-02-14 Fjällvråk 1 Loffaroten, Falekvarna IMB
  Stjärtmes 5 Loffaroten, Falekvarna IMB
  Trädkrypare 1 Loffaroten, Falekvarna IMB
  Domherre 20-tal Loffaroten, Falekvarna IMB
  Gråhäger 1 Loffaroten, Falekvarna IMB
  Kattuggla 1 Loffaroten, Falekvarna IMB
 
  2006-02-12 Grågås 2 förbiflyg. Almeö, Hornborgasjön MF,JJ
  Havsörn 2 S. om tornet, Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Tornfalk 1 Hornborgamaden MF,JJ
 
  2006-02-05 Kungsörn 1 juv överflygande Skogskälle, Gökhem MF,JJ
  Fjällvråk 1 Björkbacken, Gökhem MF,JJ
  Kungsörn 1 Rogestorp, Mönarp EL
  Fjällvråk 1 Rogestorp, Mönarp EL
  Fjällvråk 1 Mönarp EL
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson