HULESJÖN/SOPTIPPEN

 
Skådning vid Hulesjön  18 juli 1999

 

     
Hulesjön och Falköpings soptipp ligger mellan stans sydvästra utkant och Södra tvärvägen. Området kring tippen karakteriseras av buskage och igenväxningsmarker som gör området idealiskt för nattsjungande fågelarter som gräshoppsångare, buskskvätta, kärrsångare och näktergal. Fröätande fåglar som till exempel steglits och gråsiska attraheras av ogräsmarkerna på hösten.

Hulesjön är en liten sjö väster om tippen, numera med hårt trafikerade vägar längs två sidor. Det finns ett fågeltorn i den södra änden som ger en rätt bra överblick, åtminstone med tubkikare. Man bör inte gå ner till stranden, eftersom man riskerar att skrämma upp flockarna av änder. I stället bör man hålla sig på vägen eller vid tornet.

Gräsand, svarthakedopping och knipa häckar i sjön, men under sträcket kan man se åtskilliga ovanligare simfåglar. Eftersom en del av sjön hålls isfri året runt av utsläppet från Falköpings reningsverk, och förutom stora flockar gräsänder kan man ibland se övervintrande krickor eller rörhöns, i buskagen kring inloppet också rödhakar och gärdsmygar.

Tillbaka till kartan.