ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JANUARI 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
31/1 Kungsörn 3 Hånger, Bjurum (utfodringsplats) GE
29/1 Sidensvans 8 Wetterlinsgat/Holländergat Falköping MF
26/1 Kungsörn 2 Hånger, Bjurum  FFK
Havsörn 2 S. om Trandansen, Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum  FFK
Kungsörn 1 subad Mönarp LS
Fjällvråk 1 Mönarp LS
Fjällvråk 1 Tippenområdet, Falköping LS
Sångsvan 3 mellan Floby och Göteved LS
Tallbit 1 hane +
1 honfärgad
Åttagårdområdet, Holmängsgat 6 MS
Sidensvans 35 Banérgatan Falköping JD,CW,ILW,RuW
Sidensvans c:a 40 Odensberg JD,CW,ILW,RuW
Gråsiska c:a 50 Sätunavägen, i höjd med Ingatorp JD,CW,ILW,RuW
Varfågel 1 Hjälstaviken, Hbga JD,CW,ILW,RuW
18/1
eller 
25/1
Sånglärka 1 Mönarp ÅAb
24/1 Kungsörn 2 Vadboden, Bjurum  GE
Havsörn 1 Vadboden, Bjurum  GE
20/1 Kattuggla hörd örnutfodringen Hånger TJ
19/1 Havsörn 2 ad Hornborgasjöns utlopp TJ
Stjärtmes c:a 10 Hornborgasjöns utlopp TJ
Kattuggla hörd kyrkoparken Falköping TJ
Fjällvråk 3 Vadboden, Bjurum FFK
Gråsiska 20 tippen, Falköping LS
Stare 1 tippen, Falköping LS
Ringduva 1 tippen, Falköping LS
Gråtrut 150 tippen, Falköping LS
Ormvråk 1 tippen, Falköping LS
Sparvhök 1 tippen, Falköping LS
Knipa 1 hona Hulesjön, Falköping LS
Gräsand 340 Hulesjön, Falköping LS
Kricka 5 Hulesjön, Falköping LS
Ormvråk 1 Mönarp MF,JJ
Fjällvråk 1 Mönarp MF,JJ
Varfågel 1 Mönarp MF,JJ
18/1 Gråhäger 1 Hulesjön, Falköping LS
Fjällvråk 1 Mönarp EL
Fjällvråk 1 soptippen, Falköping EL
12/1 Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Fjällvråk 1 S. om Gudhem JJ
Tornfalk 1 V. stambanan/väg 184/Anneborg MF,JJ
Fjällvråk 1 Gökhem MF,JJ
11/1 Kricka 4 honor Hulesjön LS
Knipa 1 hona Hulesjön LS
Rörhöna 1 Hulesjön LS
Sothöna 1 Hulesjön LS
Ormvråk 1 Tippen, Falköping LS
Ormvråk 1 Mönarp LS
Fjällvråk 1 Mönarp LS
Fjällvråk 1 Rogestorp LS
Kungsörn 1 ad hona Sköttning, S. om Tippen LS
Kungsörn 1 5K+   hona Mönarp LS
Kungsörn 1 1K+   hane Mönarp ("örnkullens granar" LS
Varfågel 1 Rogestorp LS
Fjällvråk 1 Gökhem MF,JJ
Fjällvråk 1 Wetterlinsgat/Skövdevägen (Falköping) UC,IC
Fjällvråk 1 Hulesjön UC,IC
Trädkrypare 1 trädgård, Odensberg UC,IC
10/1 Kungsörn 2 Vadboden, Bjurum  GE
Havsörn 2 Vadboden, Bjurum  GE
Sidensvans 50 Falköping LS
Sidensvans 60 Falköping LS
9/1 Häger 1 "Falbygdens ost", Falköping LS
Sidensvans 11 Odensberg UC
8/1 Gärdsmyg 1 Rantens hotell, Falköping MF
6/1 Kungsörn 2 Södra Hornborgasjön LS
Fjällvråk 1 Södra Hornborgasjön LS
Kungsörn 1 Trandansen/Dagsnäs MF,JJ
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
Strömstare 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Sothöna 4 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
Ormvråk 1 Sjögerås MF,JJ
5/1 Kungsörn 1 Vadboden, Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Korp c:a 100 Vadboden, Bjurum FFK
Stenknäck 1 Gökhem LiF
4/1 Kungsörn 1 Vadboden, Bjurum FFK
Duvhök 1 Vadboden, Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Tornfalk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Korp c:a 50 Vadboden, Bjurum FFK
1/1 Sidensvans 10 Trädgårdsgatan, Falköping MF,JJ

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
AT Albin Thorsson
BD Birgitta Danielsson
BS Bo Strand
CJ Christian Johansson
CW Camilla Wallander
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IF Ingemar Fägerlind
ILA Ingalill Abrahamsson
ILW Inga-Lill Wallander
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RK Reino Korhonen
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
RuW Rune Wallander
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
TL Thérese Lindberg
UC Ulla Carlsson
UP Ulf Peterson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson