ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JANUARI 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
              2004-01-31 Havsörn 2 Hångerområdet, Hornborgasjön GE
2004-01-25 Varfågel 1 vallen Hornborgasjöns utlopp MR
2004-01-18 Kungsörn 1 Hångerområdet, Hornborgasjön FFK
Fjällvråk 1 Hångerområdet, Hornborgasjön FFK
Ormvråk 1 Hångerområdet, Hornborgasjön FFK
Sparvhök 1 Trandansen, Bjurum FFK
Stare c:a 10 Trandansen, Bjurum FFK
2004-01-17 Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön GE
Fjällvråk 1 Hångerområdet JJ
2004-01-13 Fjällvråk 1 Odensberg UC,IC
2004-01-11 Havsörn 1 ad S. delen av Hornborgasjön FFK
Kungsörn 1 utfodringsplats, Hånger/Bjurum FFK
Jorduggla 1 Hångerområdet, Hornborgasjön FFK
Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
Ormvråk 1 Trandansen, Bjurum FFK
Tornfalk 1 N. om Trandansen, Bjurum FFK
M. hackspett 1 Trandansen, Bjurum FFK
Bofink enstaka Trandansen, Bjurum FFK
2004-01-10 Havsörn 1 Vadboden - Hånger, Hornborgasjön FFK
Duvhök 1 utfodringsplats, Hånger/Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Hånger FFK
M. hackspett 1 Trandansen, Bjurum FFK
2004-01-06 Kungsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ
M. hackspett 1 Trandansen, Bjurum JJ
2004-01-05 Fjällvråk 1 Mönarp EL
Kungsörn 1 Mönarp EL
2004-01-04 Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
Fjällvråk 1 Vadboden/Trandansen, Bjurum FFK
Sparvhök 1 Trandansen, Bjurum FFK
Tornfalk 2 Trandansen, Bjurum FFK
M. hackspett 1 Trandansen, Bjurum FFK
Kungsörn 1 Äspås SD m.fl.
Havsörn 1 Vadboden, Bjurum LS,KF
Kungsörn 2 subad Mönarp LS,KF
Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum LS,KF
Fjällvråk 4-5 Mönarp + Vadboden + Utskovet  LS,KF
Duvhök 1 Mossvägen, Falköping LS,KF
Tornfalk 3 Mönarp + Utskovet Hornborgasjön LS,KF
Kricka 2 Hulesjön, Falköping LS,KF
Sothöna 1 Hulesjön, Falköping LS,KF
Rörhöna 1 Hulesjön, Falköping LS,KF
Råka 1 Mönarp - Naglarp LS,KF
Stare 4 Slutarps kvarn LS,KF
Stenknäck 1 Hasselgatan, Falköping LS,KF
Bofink 4 Trandansen, Bjurum LS,KF
Vinterhämpling 15 Mönarp LS,KF
Gråsiska 5 Mönarp - Slutarps kvarn LS,KF
Lappsparv 1 Slutarps kvarn LS,KF
Snösparv 32 Mönarp LS,KF
2004-01-03 Steglits 2 Ängaladan, Hornborgasjön GS,HS
Fjällvråk 1 Hornborgasjön, Fågeludden-Ytterberg GS,HS
Varfågel 1 Ytterberg GS,HS
M. hackspett 1 Ytterberg, norr om p-plats GS,HS
Kungsörn 1 Hornborgasjön GS,HS
Havsörn 1 Hornborgasjön GS,HS
Kungsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön JJ
Kattuggla 1 sedd Gökhem GF
2004-01-01 Kattuggla 1 sedd Bangatsleden, S. om Vilhelmsro MF,JJ
2004-01-01--09 Snösparv 1 (2K) Falköpings soptipp ÅAb

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson 
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JAd Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
KF Kenneth Franzén 
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
MR Mats Ryefalk
OJ Olof Johansson
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson