ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JANUARI 2005
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  2005-01-31 Steglits 9 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
 
  2005-01-30 Kungsörn 1 Forentorp JJ
  Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Varfågel 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Stare 5-6 Vadboden, Bjurum FFK
  Strömstare 1 Snipebro ÅAb,ILA
 
  2005-01-29 Varfågel 1 nära Marka kyrka ÅAb
  Strömstare 1 Rössberga bro JJ
  Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ,GE
  Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön JJ,GE
  Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum JJ,GE
  Varfågel 1 Vadboden, Bjurum JJ,GE
 
  2005-01-27 Varfågel 1 nära fågelmatning, Gökhem LiF
 
  2005-01-24 Sidensvans 40 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Gråsiska 20 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Bofink 1 hona trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Bergfink 2 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Steglits 2 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Kricka 2 Hulesjön ÅAb
  Ormvråk 1 Hulesjön ÅAb
 
  2005-01-23 Gråsiska c:a 10 Kartagården, Skår MF,JJ,LiF
  Tornfalk 1 hane väg 47, vid Sköttningsavfarten MF,JJ
  Havsörn 3 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Kungsörn 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Fjällvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Ormvråk 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Varfågel 1 Vadboden, Bjurum FFK
  Bofink 1 Trandansen, Bjurum FFK
  Kungsfiskare 1 nära Nyhem, Marka ortsbefolkn.gm ÅAb
 
  2005-01-19 Gråsiska 25 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Bofink 1 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
  Steglits 4 trädgård/fågelmatning Odensberg UC,IC
 
  2005-01-16 Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Stenfalk 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Fjällvråk 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Ormvråk 1 S. delen av Hornborgasjön FFK
  Varfågel 1 Östra hanget, Ålleberg TJ
  Forsärla 1 Reningsverket, Hulesjön SD, CM gm LFr
  Kricka 2 Reningsverket, Hulesjön SD, CM gm LFr
  Berguv 1 nära GIF-stugan, Gudhem gm LFr
 
2005-01-15 Havsörn 1 S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
Fjällvråk 1 Hästahuvudet, Hornborgasjön MF,JJ
Fjällvråk 1 Bjärka, Hornborgasjön MF,JJ
Varfågel 1 Dagsnäs - Bjärka MF,JJ
Varfågel 1 Vadboden, Bjurum MF,JJ
2005-01-11 Storspov 1 Trandansen, Bjurum GE
2005-01-09 Storspov 1 Trandansen, Bjurum FFK
Havsörn 3 Trandansen, Bjurum FFK
Ormvråk 1 Trandansen, Bjurum FFK
Fjällvråk 1 Trandansen, Bjurum FFK
2005-01-08 Havsörn 3 Trandansen, Bjurum FFK
2005-01-06 Kungsörn 1 juv Jälabron, Mönarp LFr,CJ
Tornfalk 2-3 Mönarp LFr,CJ
Sångsvan c:a 100 Rogestorp LFr,CJ
Tornfalk 1 Friggeråker LFr
2005-01-04 Sidensvans 25 Östertullsgatan, Falköping MF
2005-01-01 Havsörn 2 S. delen av Hornborgasjön MF,JJ
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IO Inge Olsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson