ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JANUARI 2006
  (OBS: filen har varit korrupt och återskapats; ett fåtal observationer från signaturerna MF,JJ saknas dock)
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
  hela januari St turturduva 1 stationär Tåstorpsområdet, Falköping UT
 
  2006-01-29 St turturduva 1 Betesvägen, Falköping LS
  Sidensvans 2 Betesvägen, Falköping LS
  Råka 1 Drakängsgat, Södra Bestorp Falköping LS
  Kungsfiskare 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Smådopping 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
 
  2006-01-14 Kungsfiskare 1 Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
  Varfågel 1 norr om Hornborgasjöns utlopp MF,JJ
 
  2006-01-06 St turturduva 1 Betesvägen, Falköping EFF
  Fjällvråk 1 juv värmeverket, Marjarp Falköping EFF
  Kungsörn 1 subad S om Rogestorp LS
  Kungsörn 1 ad Rogestorp-Mönarp sträckte åt öster (Slöta) LS
  Fjällvråk 1 Drakängsgatan Falköping LS
  Fjällvråk 3-4 Mönarp LS
  Fjällvråk 1 Rogestorp LS
  Varfågel 1 Rogestorp LS
  Sångsvan 1 Rogestorp – Luttra mossar LS
  Snösparv c:a 30 Rogestorp LS
  Rörhöna 2 Hulesjöns vide (andrahandsrapp Patrik Åberg Tibro) gm LS
  Sidensvans 10 Hasselgatan, Falköping LS
  Bergfink 1 Hasselgatan 15, Falköping LS
 
  2006-01-05 Havsörn 1 S delen av Hornborgasjön MF,JJ
  Kungsörn 1 S delen av Hornborgasjön MF,JJ
  Fjällvråk 1 S delen av Hornborgasjön MF,JJ
 
  2006-01-01 St turturduva 1 Betesvägen, Falköping MF,JJ
  Snösparv 15 Rogestorp LFr
  Fjällvråk 2 Mönarp LFr
 
  hela januari Sidensvans 1-10 Hasselgatan, Falköping LS
 
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson