ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JANUARI 2007
         
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
         
2007-01-27 Fjällvråk 1 Slättaberget, Vilske-Kleva MF,JJ
       
Resultat från simfågelräkningar 12-15 januari:      
  Knölsvan 39   JoG
  Sångsvan 49   JoG
  Grågås 5   JoG
  Kanadagås 7   JoG
  Gräsand 1592   JoG
  Kricka 6   JoG
  Bläsand 1   JoG
  Stjärtand 1   JoG
  Brunand 2   JoG
  Vigg 4   JoG
  Knipa 15+27   JoG
  Salskrake 1   JoG
  Storskrake 9   JoG
  Sothöna 1   JoG
         
2007-01-15 Storskarv/mellanskarv 1 längst upp på Lantmännes silo i Falköping, på parabol! JoG
  Turkduva 13-14 ex övernattande i Trinnöjeparken, Falköping JoG
         
2007-01-14 Ängspiplärka 1 Agnestadsjön JoG,JöG
  Forsärla 1 Hulesjöns inlopp JoG,JöG
         
2007-01-13 Sothöna 1 Sjötorpasjön LS
  Salskrake 1 honteckn. Sjötorpasjön LS
  Brunand 1 hane Sjötorpasjön LS
  Vigg 1 Sjötorpasjön LS
  Gråhäger 1 Sjötorpasjön LS
         
2007-01-12 Enkelbeckasin 1 Friggeråker JoG
         
2007-01-06 Sidensvans 25 missionshuset, Skår - Gökhem MF,JJ
  Stenfalk 1 Mönarp CJ,IMB
  Fjällvråk 3 Mönarp CJ,IMB
  Varfågel 1 Mönarp CJ,IMB
  Gråsiska c:a 200 Mönarp CJ,IMB
  Björktrast 48+15 Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Gråsiska

200

Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Fjällvråk 2 Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Ormvråk 1 Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Korp 2 Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Fiskmås c:a 60 Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Gråtrut c:a 25 Sköttning-Risholmen, Mönarp LS
  Vigg 1 hontecknad Hulesjön LS
  Bläsand 1 hontecknad Hulesjön LS
  Kricka 1 hane
3 hontecknade
Hulesjön LS
  Knipa 6 Hulesjön LS
  Gräsand c:a 450 varav en helvit Hulesjön LS
         
2007-01-05 Sidensvans 5 Hasselgat 15, Falköping LS
  Kattuggla 2 Lillegården, Valtorp MF,JJ
         
2007-01-04 Sidensvans 4 Bestorpsgat 4, Falköping LS
         
2007-01-03 Steglits 2 slalombacken, Falköping LS
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson