ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JULI 2003
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
häckn Svarthakedopping 1 par damm SO Kymbo kyrka PL gm ÅAb
häckn Rörhöna 1 par damm SO Kymbo kyrka PL gm ÅAb
häckn M. strandpipare  minst 3 par Uddagårdens kalkbrott ÅAb
häckn M. strandpipare  2 par industrierna Mossvägen Falköping ÅAb
häckn M. strandpipare  2-3 par Tomtens kalkbrott ÅAb
häckn M. strandpipare  1-2 par grustag Bremad, Gökhem ÅAb
28/7 Tofsvipa flera hundra Trandansen, Bjurum JJ
Vitkindad gås 1 Trandansen, Bjurum JJ
Myrspov 1 Trandansen, Bjurum JJ
Spovsnäppa Trandansen, Bjurum JJ
Kustsnäppa Trandansen, Bjurum JJ
Kärrsnäppa Trandansen, Bjurum JJ
Grönbena Trandansen, Bjurum JJ
Brushane Trandansen, Bjurum JJ
27/7 Kustsnäppa 3 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Kustpipare 1 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Kärrsnäppa 2 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Stripgås 2 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Pungmes minst 5 Utskovet, Hornborgasjön ILA, ÅAb
26/7 Kornknarr 1 ovan Hasselgatan/Videgatan Falköping LS
Ägretthäger 1 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Trana 140 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Tofsvipa 191 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
Stripgås 2 Trandansen, Bjurum ILA, ÅAb
25/7 Röd glada 1 Mönarp ILA, ÅAb
Brun kärrhök 1 Mönarp ILA, ÅAb
Sparvhök 1 Mönarp ILA, ÅAb
Tornfalk 2-3 Mönarp ILA, ÅAb
Ormvråk 10 Mönarp ILA, ÅAb
Bivråk 2-3 Mönarp ILA, ÅAb
Storskarv 1 Mönarp ILA, ÅAb
Fiskgjuse 1 Mönarp ILA, ÅAb
Tornseglare 200 över rapsfält Sköttning ILA, ÅAb
20/7 Kungsfiskare 1 fisk. damm nära Klippet, Vilske-Kleva SP gm ÅAb
14/7 Törnskata 1 hane Svartarpskärret, Åsle LS
Kornknarr 1 nära Kymbo kyrka PL gm ÅAb
Kornknarr 1 Bäcks by, Hångsdala PL gm ÅAb
8/7 Ägretthäger 1 Vadboden, Bjurum TJ
6/7 Strandskata 1 Ållebergsrondellen, Falköping LL
5/7 Strandskata 1 Ållebergsrondellen, Falköping LL
4/7 Vaktel 1 sj. Stipakullarna, Nolgården Näs LS
Törnskata häckning åsarna SV om Stipakullarna, Näs LS
1/7 Kornknarr 1 Ö. om soptippen, Falköping EL

OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GF Gösta Friberg 
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
HÅA Hans-Åke Abrahamsson
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
IN Ingemar Nilsson
JaD Josef Adolfsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LFr Lennart Friggeråker 
LiF Lisette Friberg
LL Leif Larsson
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
OJ Olof Johansson
PL Peter Lindkvist
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SP Sigbritt Persson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson