ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JULI 2004
   

ART

ANTAL

LOKAL

OBS
2004-07-30 Småfläckig sumphöna 2 spel. Hornborgamaden ÅAb,ILA
2004-07-25 Myrspov 37 över Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Vitkindad gås 3 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Spetsbergsgås 1 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Stripgås 3 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Kärrsnäppa 2 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Spovsnäppa 1 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Gråhakedopping 5 Trandansen, Bjurum ÅAb,ILA
Svartsnäppa 3 Trandansen, Bjurum MF,JJ
2004-07-24 Storlom 7 ad +6 årsung. Lönern ÅAb
2004-07-23 Kornknarr 1 spel Marbogården, Slutarp ÅAb
2004-07-21 Gök 1 Landsvägen Vartofta-Åsaka LS
2004-07-18 Kornknarr 1 spel Lillegården, Valtorp JJ
2004-07-11 Svarthalsad dopping 1 dammen vid g:a Göteborgsvägen ÅAb
Spovsnäppa 2 Vadboden, Bjurum ÅAb
Mosnäppa 7 Vadboden, Bjurum ÅAb
Kärrsnäppa 3 Vadboden, Bjurum ÅAb
Grönbena många Vadboden, Bjurum ÅAb
Brushane många Vadboden, Bjurum ÅAb
Kornknarr 1 spel Lillegården, Valtorp JJ
2004-07-01 Bivråk 1 ad Fivlered ÅAb
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
CJ Christian Johansson
EL Erik Linnarsson
Et Eric Thorsson
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
ILA Ingalill Abrahamsson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LS Lennart Sundh
MF Mari Friberg
RB Rolf Bäckman
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGr Studiecirkelgrupp
TA Thomas Asp
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrik Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson