ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JULI 2006
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
         
2006-07-30 Röd glada 6 5 st satt i samma björk mellan Mönarps gård och vindkraftverken medan den sjätte fågeln samtidigt flög söder om vägen mellan Slutarp och Mönarp.) MF,JJ,LFr
  Ormvråk 3 Mönarp MF,JJ,LFr
  Brun kärrhök 1 Mönarp MF,JJ,LFr
  Svarthakedopping 1 dammen vid Vindängen MF,JJ
         
2006-07-29 Svarthakedopping 1 dammen vid Vindängen MF,JJ
         
2006-07-28 Brun glada + röd glada 1 + 1 banvallen/cykelvägen mellan Sköttningsvägen och Maxlanda, i höjd med vindkraftverket.
Passerade lågt över banvallen, flög tillsammans , skruvade upp 15-20 meter över våra huvuden, flög sedan tillsammans en lång stund och sträckte iväg i riktning mot Mönarp.
MF,JJ
         
  Blå kärrhök 1 hane sträckte över banvallen/cykelvägen i höjd med Rogestorp, i riktning mot Rogestorps gård MF,JJ
  Brun kärrhök 1 par damm Nya Dala LFr
         
2006-07-24 Smådopping 1 ad + 4 pull dammen i Ugglum LFr
         
2006-07-19 Smådopping 3 ad Agnestadssjön JoG
  Gråhakedopping 1 ad Agnestadssjön JoG
  Skogsduva 1 spel Agnestad JoG
  Bivråk 1 ad Naglarp JoG, EV
  Göktyta 1 Naglarp JoG, EV
  Vaktel 1 spel Saleby, Ållebergs änne JoG, EV
         
         
2006-07-18 Svart rödstjärt 1 ad hane + 1 honfärgad Lokstallarna, Falköping JoG
  Spovsnäppa 4 ad Vadboden, Hornborgasjön JoG, EV
  Rödbena 28 ex i flock, mest ad Vadboden, Hornborgasjön JoG, EV
  Skogsduva 2 ex Forentorp JoG, EV
         
         
2006-07-17 Svarthakedopping 1 pullus Vindängens damm JoG
  Vaktel 4 spel  Tippen--Mönap--Luttra--Brogärdet JoG
  Kornknarr 1 spel Tippen--Mönap--Luttra--Brogärdet JoG
  Kattuggla 2 kullar (mycket dåligt uggleår) Tippen--Mönap--Luttra--Brogärdet JoG
  Gräshoppsångare 6 sj Tippen--Mönap--Luttra--Brogärdet JoG
  Kärrsångare 11 sj Tippen--Mönap--Luttra--Brogärdet JoG
  Kärrsångare 1 ad + 1 juv Ledsgården, Kinneved JoG
  Gråhakedopping 2 ad Agnestadssjön JoG
  Svarthakedopping 1 ad Agnestadssjön JoG
  Strandskata 2 ad, osäkert om häckningen lyckats Agnestadssjön JoG
  Silltrut 1 ad (trol intermedius) Hulesjön JoG, EV
  Havstrut 1 2k Hulesjön JoG, EV
         
2006-07-16 Vaktel 1 spel. missionshuset
vägen Gökhem>Skår
MF,JJ
         
2006-07-15 Storspov 1 hane 3 pulli Stora Bäckabo JöG JoG
  Flodsångare 1 sj  Drygstorp, Gudhem JöG JoG
  Smådopping 2 ad Agnestadssjön JoG
  Gråhakedopping  1 ad Agnestadssjön JoG
  Skedand 1 hona Agnestadssjön JoG
  Silltrut 1 ad hona (övergångsform mellan formerna graellsii/intermedius) Agnestadssjön JoG
  Havstrut 1 2k Agnestadssjön JoG
  Rörsångare 1 sj Agnestadssjön JoG
  Stare 2500 ex övernattade Agnestadssjön JoG
  Smådopping 1 ad Uddeberg, Broddetorp JoG JöG, EV
  Havsörn 1 subad Röde mosse, Hornborgasjön JoG
  Svarttärna minst 23 ex norra Hornborgasjön JoG JöG, EV
         
2006-07-14 Rapphöna 1 ex varnade  Övregården, Ålleberg JoG
  Vaktel 2 spel  Sköttning--Synnerål--Agnestad--Snösbäck JoG
  Kornknarr 1 spel Sköttning--Synnerål--Agnestad--Snösbäck JoG
  Gräshoppsångare 6 sj  Sköttning--Synnerål--Agnestad--Snösbäck JoG
  Sävsångare 1 sj  Agnestadssjön JoG
  Kärrsångare  2 sj Sköttning--Synnerål--Agnestad--Snösbäck JoG
  Svarthakedopping 1 ad Rössgårdens damm, Åsarp JoG JöG, EV
         
2006-07-13 Storskarv 1 Hulesjön JoG
    Vaktel 11 spel Friggeråker - Karleby - Luttramossen - Sjötorp JoG
    Kornknarr 3 spel Friggeråker - Karleby - Luttramossen - Sjötorp JoG
    Hornuggla 1 kull   Friggeråker - Karleby - Luttramossen - Sjötorp JoG
  Forsärla 1 Falköpings reningsverk JoG
    Gräshoppsångare 7 sj Friggeråker - Karleby - Luttramossen - Sjötorp JoG
  Flodsångare 1 sj Luttramossen JoG
  Sävsångare 1 sj Marjarpsdammen, Friggeråker JoG
    Kärrsångare 10 sj   Friggeråker - Karleby - Luttramossen - Sjötorp JoG
  Svarthakedopping 1 ad Fredriksberg, Skörstorp JöG, JoG
  Skäggdopping 16 ad 2 pulli Sjötorpasjön JoG JöG, EV
  Storskarv 2 ad Sjötorpasjön JoG JöG, EV
  Bivråk 1 ad S om Sjötorpasjön JoG JöG, EV
  Turkduva 1 Marka kyrka/Odensberg JoG JöG, EV
         
2006-07-07 Röd glada 1 ad Norr om Trädet, vid sjön utmed riksvägen LS
2006-07-06 Kornknarr 1 synlig på vägen mellan Leaby och Slöta IMB
  Lärkfalk 1 ad Norra Tvärvägen, flög i riktning mot stan LS
 
2006-07-05 Gök 1 Skarpemo IMB,HS
  Tofsmes 1 Skarpemo IMB,HS
  Stjärtmes c:a 10 Skarpemo IMB,HS
  Röd glada 1 Furåsen, Göteve LS
  Törnskata 1 ad hona Hulesjön, Falköping LS
 
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson