ETT URVAL AV FÅGELOBSERVATIONER JULI 2007
         
DATUM ART ANTAL LOKAL OBS
2007-07-30 Strandskata 3 taket på Fonusfabriken, Falköping MF,JJ
         
2007-07-29 Bivråk 1 Lillegården, Valtorp MF
  Steglits 3-4 Lillegården, Valtorp MF,JJ
  Kattuggla 1-3 juv Lillegården, Valtorp MF,JJ
         
2007-07-22 Kornknarr 1 Sköttning JoG
  Kornknarr 1 Vilhemsro JoG
  Kornknarr 1 Hallonflickan, Luttra JoG
  Kornknarr 1 Skånum--Lunna JoG
  Gräshoppsångare 18 sj Falköping--Mönar JoG
  Brunsiska 2 Risholmens torvhålor (klassisk häcklokal) JoG
  Forsärla 1 Luttra plåtskjul JoG
  Strandskata   Fonus tak, har fått ut 2 juv, som nästan är flygga nu. JoG
         

2007-07-20

Röd glada 1 Agnestad LS
  Knipa >100 Hulesjön JoG
  Svart rödstjärt 1 sj Lokstallarna/Celltong JoG

 

  Flodsångare 1 Tippen JoG
         
  Mindre korsnäbb   Ovanligt starkt sträck under morronen, flera flockar på kort tid
över Falköping
JoG
  Kattuggla 1 Bergsjön/Stångaberget JöG JoG
  Kornknarr 1 Skyberg, Marka JöG JoG
  Kornknarr 1 Kymme, Marka JöG JoG
         

2007-07-19

Skäggmes
 
1 Sjötorpasjön JöG
         

2007-07-17

Gräshoppsångare minst 3 sjung. strax söder väg 47, öster om cykelbanan MF
  Gräshoppsångare 1 (2?) sjung mellan Nässjö-jvg och cykelbanan, väster om Uddebo MF
  Rosenfink 1 sjung mellan jvg-undergång och soptipp, väster om Vilhelmsro MF
         

2007-07-13

Lärkfalk 1 ad Vartoftasjön LS
         
2007-07-08 Törnskata 1 hane Stutagården Högstena LS
  Strandskata 1 på taket Fonus fabrik, Falköping MF,JJ
         
 
OBSERVATÖRER
AD Anders Dahlström
ADa Agneta Danielsson
AG Arthur Grahn
AL Anita Ljungström
BD Birgitta Danielsson
BC Bengt Christensen
BJ Bernt Johansson
CJ Christian Johansson
CM Christoffer Magnusson
EFF Elizabeth Fierro Fredriksson
EL Erik Linnarsson
ET Eric Thorsson
EV Emma Vidmark
FFK Falbygdens Fågelklubbs aktiviteter
GE Gösta Eriksson
GS Gerd Sundén
HS Helge Sundén
IC Ingemar Carlsson
ID Ingela Danielsson
IH Ingemar Hedihn
ILA Ingalill Abrahamsson
IMB Ing-Marie Bertilsson
IN Ingemar Nilsson
IO Inge Olsson
IS Ingemar Siby
JA Johan Andersson
JD Johan Dahlström
JDa Jenny Danielsson
JJ Jan Johansson
JoG Jonas Grahn
JÅG Jan-Åke Gustafsson
JöG Jörgen Grahn
LE Lisbeth Ericsson
LiF Lisette Friberg
LFr Lennart Friggeråker 
LP Lars Pettersson
LS Lennart Sundh
MBN Maj-Britt Nilsson
MF Mari Friberg
MS Margot Svensson
MSu Marcus Sundberg
PS Peter Svensson
RA Rolf Andersson
RB Rolf Bäckman
ReG Reimar Gustavsson
RG Rolf Grahm 
RW Roland Wicksell
SG Staffan Gustafsson
SD Sten Danielsson
SmD "Smådoppingarna" (ungdomsgrupp)
SGn Sonja Grahn
SGr Studiecirkelgrupp
SOG Sven-Olof Gren
TA Thomas Asp
TG Thomas Gustavsson
TJ Tore Johansson
UC Ulla Carlsson
UT Ulrich Tourbier
ÅAb Åke Abrahamsson